An Scéim Caidrimh Baile- Scoile

Eolas

Bunaíodh an Scéim Caidrimh Baile/Scoile/Pobail sa bhliain 1990. Ceapadh múinteoirí i roinnt bunscoileanna i gceantair chathrach a bhí faoi mhíbhuntáiste chun a bheith ina n-oifigigh chaidrimh. I 1990 leathnaíodh an scéim ar iarbhunscoileanna agus i 1999 bhí an scéim leathnaithe ar gach scoil atá ceaptha faoi mhíbhuntáiste. Is féidir leat eolas a fháil faoin Scéim Caidrimh Baile/Scoile/Pobail ar an Roinn Oideachais agus Scileanna láithreán gréasáin. Tá Teagmháil Baile, Scoile agus an Phobail á bainistiú ag an An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.

Cuspóirí

Siad na haidhmeanna atá leis an scéim caidrimh ná:

  • Go mbeadh níos mó rannpháirtíochta ag páistí sa phroiséas foghlama, go háirithe na páistí siúd atá i gcontúirt teipeadh
  • Comhoibriú gníomhach a chothú idir an baile, an scoil agus na heagraíochtaí pobail ábhartha, chun cúrsaí oideachais na bpáistí a chur chun cinn
  • A mheabhrú do thuismitheoirí go bhfuil sé de chumas iontu féin cur le dul chun cinn oideachasúil a bpáistí agus cuidiú leo na scileanna cuí a fhorbairt
  • Cur leis an tairbhe a bhaineann páistí as an oideachas agus leis an tréimhse a chaitheann siad sa chóras oideachais, cur leis an seans go leanfaidh siad ar aghaidh leis an oideachas nuair nach mbíonn sé eigéanntach agus go rachaidh siad ar aghaidh chuig an triú leibhéal agus meon dearfach a chothú iontu maidir le oideachas ar feadh a saoil.
  • Go scaipfí na torthaí deimhneacha a bhíonn ar an scéim, tríd an gcóras scoile i gcoitinne.

Tá an scéim ag díriú ar scoláirí a bhfuil an chontúirt ann nach ndéanfaidh siad dul chun cinn d’réir a gcumais sa chóras oideachais de bhárr míbhuntáistí eacnamaíochta nó shóisialta.

Tá Comhordaitheoir Náisiúnta agus Comhordaitheoir cúnta ann le comhairle agus tacaíocht a thabhairt ar fhorbairt na scéime, chun ceangal a dhéanamh leis na rann-pháirtithe go háitiúil agus nasc a cothú idir an obair ag leibhéal aitiúil agus ag leibhéal náisiúnta.

Bíonn fáil ag múinteoir caidrimh Baile-Scoile ar chiste airgid ar leith atá solártha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Ionchuimsitheacht Shóisialta

An Roinn Oideachais agus Scileanna
Cor na Madadh
Baile Átha Luain
Co na hIarmhí
Éire

Teil:(090) 648 4111
Láithreán Gréasáin: http://www.education.ie

Page edited: 7 January 2014