Cúrsaí Láithreachais agus smachta sna scoileanna

Mí-úsáid leanaí a thuairisciú ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile
Anseo tugaimid sracléiriú ar fhreagrachtaí agus ar dhualgais bhainistíocht agus fhoireann na scoile in Éirinn maidir le mí-úsáid leanaí a thuairisciú, faisnéis maidir leis an gcosaint dlí atá ar fáil agus maidir le do chearta.

Téarmaí scoile i mbunscoileanna agus iarbhunscoileanna
Tá caighdeánú déanta ar scítheanna na Nollag, na Cásca agus ar na scítheanna lárthéarma i scoileanna na hÉireann. Eolas faoi fhad na scoilbhliana agus laethanta saoire ag an mbunleibhéal agus an dara leibhéal.

Smacht i scoileanna
Cuireann an tAcht um Leas Oideachais (2000) dualgas ar Bhoird Bhainistíochta na scoileanna cód iompraíochta a bheith acu maidir le smacht scoile.

An Scéim Caidrimh Baile- Scoile
Tá cur síos anseo ar an scéim Caidrimh Baile- Scoile atá dírithe ar phaistí go bhfuil baol ann nach ndéanfaidís dul chun cinn de réir a gcumais i gcúrsaí oideachais.

Tinreamh scoile
Cuntas faoi na rialacha maidir le tinreamh scoile, tinreamh scoile, cur i bhfeidhm rialacha agus pionós, agus cearta oideachais-bhaile.

Bulaíocht i scoileanna in Éirinn
Is mór an fhadhb í an bhulaíocht i scoileanna agus tá dualgas ar údaráis bhainistíochta na scoileanna déileáil leí.