Anseo atá tú: Baile > Oideachas agus Oiliúint > Oideachas Réamhscoile agus Cúram Leanaí

Oideachas Réamhscoile agus Cúram Leanaí

Túsluath
Clár a cuireadh le chéile le cumas oideachais páistí 3 bliana agus 4 bliana ó cheantair faoi mhíbhuntáiste é Túsluath.

Luathoideachais don óige
Eolas ar luathoideachais an pháiste, an ról atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, polasaí an rialtais agus rialacháin cúram leanaí

Rialúchán na soláthraithe seirbhísí chúram leanaí réamhscoile in Éirinn
Tá soláthróirí chúram páistí réamhscolaíochta in Éirinn rialaithe ag an dlí. Faigh eolas maidir le rialacha a bhaineann le naíonraí, naíolanna lae, creiseanna, feighlithe páistí agus soláthróirí seirbhíse eile.

Do roghanna maidir le cúram leanaí
Tá cur síos ann ar na cineálacha éagsúla cúram leanaí atá ar fáil do thuismitheoirí, idir naíolanna, feighlithe leanaí agus réamhscoileanna, cuir i gcás.

Scéim Cúraim agus Oideachais Luath-Óige
Is í aidhm na scéime ná bliain cúraim agus oideachais luathóige a sholáthar saor in aisce do leanaí atá in aois réamhscolaíochta.

Clár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail (CCS)
The CCS Programme supports disadvantaged parents and parents in training, education or low paid employment to access childcare at reduced rates.

Cúram Leanaí le linn cúrsaí gairmoiliúna
Tá scéim chúraim leanaí ann do dhaoine atá ag freastal ar chlár oiliúna gairme de chuid FÁS.
This document is in: Oideachas agus Oiliúint > Gairmoideachas agus oiliúint

Community Employment Childcare Programme
Provides childcare places at reduced rates for Community Employment (CE) applicants who need childcare so that they can take up a place on a CE scheme.

After-School Child Care Scheme
If you have been unemployed and you get a new job, increase the number of days you work or take up a place on an employment support scheme you may be eligible for a subsidised afterschool childcare place for primary school children.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh agus Obair

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.