Anseo atá tú: Baile > Oideachas agus Oiliúint > Oideachas Réamhscoile agus Cúram Leanaí

Oideachas Réamhscoile agus Cúram Leanaí

Overview Document Do roghanna maidir le cúram leanaí Tá cur síos ann ar na cineálacha éagsúla cúram leanaí atá ar fáil do thuismitheoirí, idir naíolanna, feighlithe leanaí agus réamhscoileanna, cuir i gcás.

Túsluath
Clár a cuireadh le chéile le cumas oideachais páistí 3 bliana agus 4 bliana ó cheantair faoi mhíbhuntáiste é Túsluath.

Luathoideachais don óige
Eolas ar luathoideachais an pháiste, an ról atá ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, polasaí an rialtais agus rialacháin cúram leanaí

Rialúchán na soláthraithe seirbhísí chúram leanaí réamhscoile
Tá soláthróirí chúram páistí réamhscolaíochta in Éirinn rialaithe ag an dlí. Faigh eolas maidir le rialacha a bhaineann le naíonraí, naíolanna lae, creiseanna, feighlithe páistí agus soláthróirí seirbhíse eile.

Scéim Cúraim agus Oideachais Luath-Óige
Is í aidhm na scéime ná bliain cúraim agus oideachais luathóige a sholáthar saor in aisce do leanaí atá in aois réamhscolaíochta.

Clár Fóirdheontais Chúram Leanaí Pobail (CCS)
The CCS Programme supports disadvantaged parents and parents in training, education or low paid employment to access childcare at reduced rates.

Cúram Leanaí le linn cúrsaí gairmoiliúna
Tá scéim chúraim leanaí ann do dhaoine atá ag freastal ar chlár oiliúna gairme de chuid FÁS.
This document is in: Oideachas agus Oiliúint > Gairmoideachas agus oiliúint

An Clár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí
Soláthraíonn sé áiteanna i gcúram leanaí ar rátaí laghdaithe d’iarratasóirí ar an gclár Fostaíocht Pobail (CE) a dteastaíonn cúram leanaí uathu ionas gur féidir leo glacadh le háit ar scéim fostaíocht pobail.

An Scéim Cúram Leanaí Iarscoile
Más rud é go raibh tú dífhostaithe agus go bhfaigheann tú post nua, nó go méadaíonn tú líon na laethanta a oibríonn tú nó go dtéann tú i mbun scéim tacaíocht fostaíochta, is féidir go mbeidh tú incháilithe d’áit fhóirdheonaithe i gcúram leanaí do leanaí bunscoile.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh agus Obair

Teanga

English

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du