Cláir Oideachais Eorpacha

Erasmus +
Clár maoiniúcháin de chuid an AE le haghaidh gníomhaíochtaí sna réimsí um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt.

Europass
Déantar cur síos sa doiciméad seo ar Europass.

Clár Leonardo da Vinci 2007-2013
Faigh amach faoin gclár Leonardo da Vinci, clár gairmoiliúna an Aontais Eorpaigh

Clár Grundtvig 2007-2013
Déanann an cháipéis seo cur síos ar Grundtvig, clár oideachais Eorpaigh a bhfuil sé mar aidhm aige feabhas a chur ar oideachas aosach san Eoraip.

Clár Comenius
Comenius, clár oideachais maoinithe ag an gCoimsiún Eorpach,a dhéileálann le réamhscolaíocht, le bunoideachas agus le hiar-bhunoideachas.