Eastáit duine éagtha

Céard a tharlaíonn do mhaoin an mhairbh
Tá cur síos anseo ar an gcóras le teacht ar airgead agus maoin an mhairbh, cearta baill an teaghlaigh faoi uachtanna agus an córas le maoin a roinnt más bás gan tiomna atá ann.

Deileáil le hEastát an Mhairbh
Tá cur síos anseo ar a bhfuil i gceist le Deonú Probháide nó litreacha riaracháin a fháil. San áireamh tá na dualgais atá ar sheiceadóir nó riarthóir leis an uacht a chur i gcrích nó faoin Acht Comharbachta.

Cad a tharlaíonn d’fhiacha tar éis bháis
Conas a phléitear le fiacha tar éis do dhuine bás a fháil
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Fiacha

Ceapadh Atharthachta
Cur síos ar an rial ceapadh atharthachta i gcásanna pósta agus neamhphósta agus toradh an riail seo ar chearta páistí do oidhreacht agus cothú.
This document is in: Teaghlach agus Caidrimh > Scaradh, colscaradh agus díscaoileadh