Ar iarradh, glactha a bheith marbh

Réamhrá

Mar a tharlaíonn i dtíortha eile, téann go leor daoine ar iarraidh in Éirinn gach bliain. Cé go n-athaontaítear móramh díobh sin lena dteaghlaigh, fanann mionlach beag ar Liosta Náisiúnta na nDaoine atá ar Iarraidh de chuid an Gharda Síochána. D’fhéadfadh sé seo a bheith ina tréimhse dheacair dóibh siúd a fágadh ina ndiaidh. Míníonn an fhaisnéis seo a leanas an staid dhlíthiúil maidir le heastát agus maoin duine atá ar iarraidh.

Má cheaptar go bhfuil duine básaithe ach nach bhfuil aon chorp ann (mar shampla, mar go ndeachaigh an duine ar iarradh ar an bhfarraige), is iondúil go "reóitear" a gcuid maoin ar fad, agus nach féidir le aon duine úsáid a bhaint astu. Siad an dá eisceacht a bhaineann leis seo ná áit go bhfuil comh-úinéireacht i gceist nó go bhfuil cumhacht aturnae ag duine eile chun a bheith i bhfeidhm ar a gcuid airgid nó maoin agus iad as láthair.

Go hiondúil ní bheidh tú i dteideal Teastas Báis ná aon phinsean, árachas saoil ná íocaíochtaí leasa shóisialaigh mar thoradh ar bhás i gcás duine ar iarradh/ glactha a bheith marbh. Tá dhá eisceacht leis seo, áfach.

Tá an chéad eisceacht sa gcás is go bhfuil fianaise láidir ann go bhfuil an té atá ar iarraidh marbh. Go hiondúil ní féidir cúirt cróinéara a bheith ann muna bhfuil corp ann. Ach faoi r23 de Acht an Chróinéara 1962, is féidir le Cróinéir áiteamh a chur chuig an Aire Dlí agus Cirt má tá cúis mhaith aige/ aici a chreidiúint go bhfuil an té atá ar iarradh básaithe i gcoinníollacha a d'fhágfadh go bhfuil coiste cróinéara feiliúnach fiú is nach bhfuil aon chorp ann (mar shampla i dtine) nó nach féidir a theacht air (mar shampla i gcás bádh). Is féidir leis an Aire Dlí agus Cirt éileamh go mbeadh cúirt cróinéara ann i dtaobh an bháis. Tugtar tuairisc Gárda den timpist go hiondúil agus más é an breith a bhíonn ag an Cróinéara ná go bhfuil an duine atá ar iarradh básaithe, is féidir go dleathúil glacadh leis go bhfuil an duine marbh agus an bás a chlárú. Ansin is féidir maoin an duine a roinnt, a árachas saoil agus pinsean a íoc amach agus a gcleithiúnaithe a bheith i dteideal íocaíochtaí leasa shóisialta maidir leis an mbás.

I ngach cás eile, (áit nach féidir cúirt cróinéara a bheith ann), is féidir iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Chuarda nuair atá an duine ar iarradh ar feadh seacht mbliana nó níos mó. Déanfaidh an Cúirt Chuarda scrúdú ar an gcás agus má shocraíonn siad gur mó seans go bhfuil an duine marbh ná beo, eiseófar ráiteas go nglactar leis go dleathúil go bhfuil an duine básaithe. Is féidir ansin Teastas Báis a fháil ar an ngnáthbhealach agus maoin an duine a roinnt, árachas saoil agus pinsean a íoc amach agus a gcuid cleithiúnaithe a bheith i dteideal íocaíochtaí leasa shóisialta mar thoradh ar an mbás.

Teagmháil

Má théann cara nó ball teaghlaigh ar iarraidh, téigh i dteagmháil le stáisiún áitiúil an Gharda Síochána.

Daoine ar iarraidh.ie

Líne Chabrach um Dhaoine ar Iarraidh
6 - 7 Sráid Hanover Thoir
Baile Átha Cliath 2
Éire

Lóghlao:1890 442 552
Láithreán Gréasáin: http://www.missingpersons.ie/
R-phost: info@missingpersons.ie

Page edited: 3 December 2013