Bás obann nó gan mhíniú

Overview Document Nuair a fhaigheann duine bás gan choinne
Forbhreathnú ar an méid a tharlaíonn nuair a fhaigheann duine bás de dheasca timpiste nó in imthosca nach bhfuil aon míniú orthu.

Cróinéirí
Oifigeach neamhspléach é/í Cróinéir in Éirinn a bhfuil freagracht dlíthiúil air/uirthi maidir le básanna gan coinne agus básanna nach féidir a mhíniú a fhiosrú.

Scrúduithe Iarbháis in Éirinn
Is éard atá i scrúdú iarbháis ná scrúdú ar shláinte duine nuair a bhí sé nó sí beo agus cúis a b(h)áis. Déantar scrúdaithe iarbháis ar dhaoine in Éirinn ar na cúinsí seo a leanas.

Coistí Cróinéara
Is éard is coiste cróinéara in Éirinn ná fiosrúchán oifigiúil faoi bhás tobann, faoi bhás nach bhfuil aon mhíniú air nó faoi bhás lenár bhain foiréigean.

Corp duine a dhí-adhlacadh
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le corp duine a dhí-adhlacadh agus conas iarratas a dhéanamh ar cheadúnas dí-adhlactha.

Ar iarradh, glactha a bheith marbh
Céard a thárlaíonn do eastáit dhuine atá ar iarradh nuair a ghlactar leis iad a bheith marbh.