Cúnamh airgeadais tar éis báis

Eolas

Tar éis báis do dhuine den chlann is minic go mbíonn daoine cleithiúnacha fágtha i gcruachas ó thaobh airgid de, go gearr théarmach nó go fad théarmach. Tá íocaíochtaí áirithe ar fáil ón Roinn Coimirce Sóisialaí chun cuidiú leis an gclann i rith an tréimhse deacair seo.

Tá coinníollacha áirithe ÁSPC a chaithfidh tú a chomhlíonadh chun go mbeifeá i dteideal chuid de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh. D'fhéadfá a bheith i dteideal roinnt íocaíochtaí eile, bunaithe ar scrúdú maoine nó má tá géarghá agat leis is cuma cén maoin atá agat. Má tá riachtanaisí fad-téarmach agat, d'fhéadfá a bheith i dteideal íocaíochtaí leasa shóisialaigh gearr nó fad théarmach, nó Fordheontais Cíos.

Íocaíochta cíosa nó morgáiste

Má tá deacrachtaí agat le do chuid íocaíochtaí cíosa, d'fhéadfá a bheith i dteideal an Fordheontais Cíos. Soláthraíonn ár ndoiciméad faoi Cosaint Morgáiste eolas ar árachais go bhfuil a ceapadh chun íoc as do mhorgáiste go hiomlán.

Íocaíochtaí gearr nó fad théarmacha leasa shóisialaigh

D'fhéadfá freisin a bheith i dteideal íocaíochtaí leasa shóisialaigh an té a cailleadh taréis a b(h)áis, nó i gcomhair pinsean, íocaíocht nó liúntas leasa shóisialaigh níos fad théarmach.

Tuilleadh Eolais

Tá tuilleadh eolais inár ndoiciméad ar shochair agus teidlíochtaí tar éis báis.

Is foilseachán é Eolas don lucht méala arna fhoilsiú ag An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh. Tá an leabhrán seo scríofa go speisialta chun cabhrú leis an lucht méala. Tá eolas ann ar bhainistíocht do chuid airgid agus déileáil le deacrachtaí airgeadais, déileáil le fiacha an té atá básaithe, cuntais bhainc dhíomhaoine, ábhair dhlí, oidhreacht, uachtanna, srl. Tá an leabhrán seo ar fáil freisin ón Ionad Eolais do Shaoránaigh is gaire duit.

Page edited: 23 January 2014