Cúrsaí airgid tar éis báis

Overview Document Ábhair airgid i ndiaidh an bháis
Nuair a fhaigheann do chéile nó garghaol bás, bíonn a lán le déanamh agat agus bíonn ort a lán cinntí a dhéanamh agus tú faoi mhórstrus. Achoimre ar shaincheisteanna, m.sh. teidlíochtaí leasa shóisialaigh, cáin agus ábhair airgid eile gur gá dul i gceann orthu.

Rochtain ar airgead i ndiaidh an bháis
Níl sé éasca airgead duine éagtha a rochtain ar an bpointe in Éirinn, ach amháin i gcás comh-chuntais. Cliceáil anseo chun breis faisnéise a fháil.

Cúnamh airgeadais tar éis báis
Cur síos ar na rialacha agus modhanna iarratais a bhaineann le íocaíochtaí gearghá taréis báis ( áit a gcaithfidh géarghá a bheith ag an iarrathóir nó gan mórán nó gan aon mhaoin a bheith aige/ aici)

Sochair agus teidlíochta tar éis báis
Soláthraíonn an doiciméad seo forbhreathnú ar na sochair leasa shóisialaigh atá ar fáil nuair a fhaigheann duine bás.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Sochair a Bhaineann le Bás

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
Cur síos ar an Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach) a íoctar do dhaoine ar baintreach nó páirtnéirí sibhialta marthanacha siúd nach bhfuil i dteideal pinsean ranníocaíochta agus a éiríonn leo sa scrúdú maoine.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Sochair a Bhaineann le Bás

Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
Má tá dóthain ranníocaíochtaí ÁSPC ag an té atá básaithe nó an chéile, d'fhéadfadh an Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) a bheith íoctha chomh maith le sochair leasa shóisialaigh atá bainteach.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Sochair a Bhaineann le Bás

Gnáthdheontas Méala
Cur síos gairid ar na rialacha, rátaí agus riachtanais cháilitheachta a bhaineann leis an Deontas Méala.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Sochair a Bhaineann le Bás

Na híocaíochtaí chaomhnóra
D'fhéadfadh íocaíocht caomhnóra nó pinsean do dhílleachtaí bheith íoctha don duine atá ag tabhairt cúram do dhílleachta.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Sochair a Bhaineann le Bás

Sochair Bháis faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde
Faisnéis faoi Shochair Bháis faoin Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Sochair a Bhaineann le Bás

Creidmheasanna agus faoiseamh cánach ioncaim tar éis báis
Réamhrá gairid den cháin a ghearrtar ar daoine nach bhfuil pósta agus daoine ar baintreacha/baintreacha fir iad sa bhliain a fhaigheann duine den lánúin bás. Tá cuntas san áireamh ar an gcaoi a gcaitear ó thaobh cáin de le lánúin phósta sa bhliain a fhaigheann duine den lánúin bás.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim

Cáin Fháltais Caipitiúil
Má fhaigheann tú bronntanas, b'fhéidir go mbeidh Cáin Bhronntanais le n-íoc agat air. Má fhaigheann tú oidhreacht tar éis báis, b'fhéidir go mbeidh Cáin Oidhreachta le gearradh air. Is cineálacha Cánach Fháltais Caipitiúil iad an dá cháin seo.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Cánacha Caipitil