Féinmharú

Eolas

Tá páirt ghníomhach ag go leor daoine i gcúnamh cuí a sholáthar taobh istigh den chéad chúpla uair an chloig tar éis bháis a tharla de bharr féinmharaithe. Ina measc siúd tá na Gardaí, Cróinéirí, cleachtóirí leighis, stiúrthóirí sochraidí & rl. Má tá duine a bhain leat básaithe de bharr féinmharaithe d'fhéadfadh go leor mothúchán a theacht ort, ina measc geit, díchreideamh, ciontacht agus fearg. Tharla nach mbíonn aon tsúil go hiondúil le féinmharú agus go dtarlaíonn sé chomh tobann bíonn sé fíor-dheacair ar na daoine atá fágtha deileáil leis (go háirid do ghaolta agus cairde).

Cé gur am fíor dheacair é seo, tá ceisteanna tábhachtachta praiticiúla agus saolta a d'fhéadfadh agus is cinnte a thiocfaidh aníos tar éis an bháis. Cuireadh eolas ar fáil go speisialta in Eolas do Mhuintir an Mharánaigh le treoir a thabhairt duit deileáil leis na ceisteanna agus leis na céimeanna ar fad. Tá eolas ar fáil ann maidir lenár ceart a dhéanamh ar an bpointe tar éis bháis, liúntais leasa shóisialaigh a d’fhéadfadh sé go mbeadh ar fáil, cúrsaí cánach, ceisteanna airgeadais agus dlíthiúla a thiocfaidh aníos. Tá eolas ar fáil sa leabhrán seo freisin cá bhfuil tuilleadh eolais agus tacaíocht ar fáil duit.

Ba cheart a thuiscint go bhfuil go leor eagraíochtaí ar fud na hÉireann gur féidir leo cúnamh a thabhairt duit sa chás seo nó má tharlaíonn sé go bhfuil tú ag tabhairt tacaíochta do dhuine eile atá buailte go dona ag féinmharú. Ní mar a chéile aon dá chás agus ní mar a chéile a bhíonn aon bheirt ag deileáil leis an mbás seo.

Má tá tú ag tabhairt tacaíochta do dhuine eile tá sé fior thábhachtach a bheith an-tuiscineach faoi riachtanais an té atá faoi bhrón a shásamh. Ba cheart go dtuigfeá freisin má tá tú ag cur tacaíochta ar fáil do dhuine go bhféadfadh an t-am a theacht nuair nach féidir leat an leibhéal céanna tacaíochta nó an cineál tacaíochta a theastaíonn a chur ar fáil. Tá cúnamh ar fáil ó na heagraíochtaí seo a leanas. Cuirfidh siad comhairle ar fáil duitse, chomh maith le heolas agus tacaíocht ag an am úfásach seo agus beidh siad in ann cúnamh a thabhairt duit dul i dteagmháil le daoine eile i do cheantar ar tharla an rud céanna dóibh.

An Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc

Bunaíodh an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc (NOSP) laistigh d'Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sa bhliain 2005 chun maoirseacht a dhéanamh ar an gcéad Straitéis Náisiúnta na hÉireann um Bheart le Féinmharú a Chosc (pdf). Tacaíonn NOSP le cur i bhfeidhm na straitéise náisiúnta atá ann faoi láthair, Nascadh don Saol, agus comhordaíonn hiarrachtaí um fhéinmharú a chosc ar fud na tíre. Oibríonn sé go dlúth freisin leis na hOifigigh Acmhainne um Fhéinmharú a Chosc de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte...

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá gréasán Féinmharaithe nOifigeach Chosc Acmhainne a ceapadh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar fud na hÉireann a sholáthraíonn faisnéis faoi sheirbhísí tacaíochta áitiúla do dóibh siúd a bhí ag fulaingt méala trí fhéinmharú.

An Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Ospidéal Stewarts
Lána an Mhuilinn
Baile Phámar
Baile Átha Cliath 20
Éire

Teil:(01) 620 1670
Láithreán Gréasáin: http://www.hse.ie/eng/services/list/4/Mental_Health_Services/NOSP/
R-phost: info@nosp.ie

Tá eolas ar eagraíochtaí eile a sholáthraíonn tacaíocht méala ar fáil ón nGníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh agus ar agus ar shuíomh gréasáin na FSS.

Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Brunel Tógála
Heuston Ráithe Theas
Baile Átha Cliath 8
Éire

Teil:(01) 771 8500
Láithreán Gréasáin: http://www.tusla.ie/
R-phost: info@tusla.ie

Page edited: 15 February 2017