Deileáil le Bás agus Brón

Eolas

Cé go mbíonn tionchar difriúil ag an mbás ar chuile dhuine againn bíonn na mothúcháin seo ag an gcuid is mó againn nuair a chailltear duine a raibh cion againn air/uirthi:

 • Díchreideamh
 • Geit
 • Fearg
 • Brón
 • Faoiseamh
 • Ciontacht
 • Lagar Spride
 • Imní
 • Éadóchas
 • Tnúthán
 • Uaigneas

Tá na mothúcháin seo curtha síos san ord gur iondúil go mbuaileann siad muid ach, ag brath ar an duine féin, d'fhéadfadh sé go dtiocfadh na mothúcháin seo nó cuid acu chugainn cúpla babhta agus go mairfidh siad ar feadh achar difriúil. Díchreideamh, geit agus fearg an trí mhothúcháin a bhíonn ag duine nuair a chailltear duine eile – fiú má bhí súil leis an mbás. D'fhéadfadh sé go dtiocfadh laghdú ar na mothúcháin seo de réir a chéile ach go mbeadh an duine ansin ag mothú ciontach, go mbeadh lagar spride nó éadochas air/uirthi. D'fhéadfadh duine freisin a bheith ag tnúth go mór leis an duine eile a fheiceáil, a bheith éadóchasach ag cuimhniú nach bhfuil an duine eile ann, agus a bheith uaigneach go bhfuil sé/sí caillte nó b'fhéidir faoiseamh agus ansin tagann mothúcháin go bhfuil tusa thú féin ciontach.

Is féidir leis na mothúcháin a bhíonn againn a bheith fisiciúil - géar agus anróiteach. Ní mór a chuimhniú gur gnáthmhothúcháin iad seo agus gur cuid den phroiséas bróin iad a imeoidh leis an am. I measc na mothúchán fisiciúil tá:

 • easpa fuinnimh agus spéis sa saol
 • neamhchodladh nó a bheith tuirsceach i gcónaí
 • drochchumas dianmhachnaimh agus díchuimhne
 • easpa goile nó a bheith ag ithe go síoraí le sólás a fháil
 • gan a bheith in ann caoineadh nó a bheith go minic ag caoineadh
 • iompú goile agus /nó buinneach
 • tinneas cinn agus pianta sa chorp gan aon fáth

Bíonn tionchar difriúil ag an mbás ar lapadáin, ar pháistí óga, ar dhéagóirí agus ar dhaoine fásta. Tá sé fíorthábhachtach bás duine a mhíniú do pháistí ar bhealach gur féidir leo deileáil leis ag brath ar a n-aois.

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh d'fhoilsigh an leabhrán Eolais dóibh siúd a ghoilleann méala. Soláthraíonn sé eolas maidir le déileáil leis na nithe praiticiúla agus ábhar a thagann chun cinn tar éis bháis.

Déanann Foras Ospíse na hÉireann ar fáil an suíomh gréasáin, BEREAVED.ie, a sholáthraíonn comhairle agus eolas do dhaoine méala agus iad siúd ag tacú leo.

Tá an leabhrán Ag Lorg do bhealach a dhéanamh (pdf), atá foilsithe ag PARC Grúpa um Shábháilteacht ar Bhóithre, treoir d'íospartaigh tar éis an bháis díobhála nó tromchúiseach le grá amháin i dtimpiste bóthair.

Tá neart seirbhísí bróin agus grúpaí tacaíochta ar fud na tíre, seirbhísí poiblí agus príobháideacha, proifisiúnta agus deonacha, eaglasta agus tuatha. Má tá creideamh láidir agat, d'fhéadfadh sé go bhfuil tacaíocht ar fáil duit ón sagart áitiúil, ón ord rialta, ó mhinistir, ón Raibí nó ó phobal na heaglaise. Ba cheart teagmháil a dhéanamh leo ag an eaglais chuí.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá eolas ar eagraíochtaí a sholáthraíonn tacaíocht méala ar fáil ón nGníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh.

Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Brunel Tógála
Heuston Ráithe Theas
Baile Átha Cliath 8
Éire

Teil:(01) 771 8500
Láithreán Gréasáin: http://www.tusla.ie/
R-phost: info@tusla.ie

Page edited: 22 May 2015