Roimh bhás duine

Uacht a dhéanamh
Déanann an cháipéis seo cur síos ar na céimeanna praiticiúla a bhaineann le huacht a dhéanamh.

Cumhacht Aturnae
Cur síos ar chumhacht aturnae.

Socruithe Dlíthiúla maidir le hÉagumas
Na socruithe dlíthiúla éagsúla is féidir le duine a dhéanamh chun aire a thabhairt dá g(h)nóthaí mura bhfuil sé/sí in ann déanamh amhlaidh ar chúis ar bith.
This document is in: Sláinte > Cúrsaí dlí agus sláinte

Réamhthreoracha Cúraim
Is ráiteas é réamhthreoir cúraim maidir leis an gcineál agus an méid cóireála leighis nó máinliachta a bheidh ag teastáil uait sa todhchaí, de bhun na toimhdean nach mbeidh sé de chumas agat an cinneadh sin a dhéanamh ag an am ábhartha.
This document is in: Sláinte > Cúrsaí dlí agus sláinte