Seoladh corp as Éirinn le haghaidh adhlactha nó créamtha thar lear

Eolas

Nuair a faigheann náisiúnaí ó thír eile bás in Éirinn tá coinníollacha áirithe a gcaithfear cloí leo sular féidir an corp a sheoladh as Éirinn le haghaidh adhlactha nó créamtha in áit eile. Is é cuspóir na faisnéise seo a leanas an próiseas ginearálta agus na rialacha a bhaineann leis a leagan amach.

Tig le stiúrthóir sochraidí in Éirinn cabhrú leat déileáil leis na foirmiúlachtaí agus leis na socruithe is gá le haghaidh "aisdúichiú". Bíonn cúnamh ar fáil ón ambasáid chuí a dhéanann ionadaíocht do thír an duine éagtha in Éirinn. Má tharla an bás le linn saoire láneagraithe in Éirinn, ba chóir go mbeadh an tionscnóir turas in ann cabhrú leat leis na socruithe. B'fhéidir go mbeidh stiúrthóir sochraide ó thír an duine éagtha in ann aistriú an choirp chuig a t(h)ír féin a eagrú.

Tig leis a bheith an-chostasach corp a chur ó thír amháin go tír eile agus b'fhéidir gur mhaith leat corp a chréamadh in Éirinn agus an luaithreach a chur abhaile. Léigh faoin gcréamadh in Éirinn anseo

An bás a thuairisciú

Nuair a tharlaíonn bás go tobann, go mínádúrtha nó le foréigean, bíonn cúram dlíthiúil ar an dochtúir agus ar an gcláraitheoir básanna, ar an stiúrthóir sochraidí, sealbhóir tí agus gach duine a bhfuil cúram institiúide nó áitribh air/uirthi, ina raibh an duine éagtha ag cur faoi ag am a b(h)áis, tuairisc a thabhairt faoin mbás don chróinéir. Is é an cróinéir cuí cróinéir na dúiche inar tharla an bás. Is féidir an bás a thuairisc do bhall den Gharda Síochána, os cionn grád sáirsint a chuirfidh fios ar an gcróinéir. Tig le duine ar bith, áfach, fios a chur ar an gcróinéir faoi chúinsí bás áirithe. Léigh tuilleadh anseo faoin gcróinéir in Éirinn

Eagróidh an cróinéir seoladh an choirp go háis marbhlainne agus eagróidh sé scrúdú dochtúra (scrúdú iarbháis) chun fáth an bháis a fháil amach. Cuideoidh An Garda Síochána leis an gcróinéir agus é ag socrú go ndéanfaidh ball clainne nó duine muinteartha aithint fhoirmiúil ar an gcorp.

Ní gá fios a chur ar an gcróinéir sa chás go bhfuair an duine éagtha bás de thinneas nó de ghalar nádúrtha agus é/í ag fáil cóireáil dochtúra laistigh de mhí dá b(h)ás. Sa chás seo, eiseoidh an dochtúir teastas dochtúra i leith an bháis (Foirm Fógra Báis).

An Bás a Chlárú

Nuair a fhaigheann duine bás in Éirinn ní mór an bás a chlárú chomh luath agus is féidir. Nuair a eisíonn an dochtúir Foirm Fógra Báis, is féidir an bás a chlárú agus deimhniú báis a fháil ó bhrainse áitiúil an Chláraitheora do Bhreitheanna, Póstaí agus Básanna. Nuair a thionóltar scrúdú iarbháis ar iarratas an chróinéara, cláraítear bás go huathoibríoch, mar sin féin d'fhéadfadh moill a bheith ann maidir le deimhniú báis a fháil. Faigh tuilleadh eolais ar chonas bás a chlárú anseo

An corp a réiteach lena sheoladh abhaile

Tig leis an stiúrthóir sochraidí a cheapann tú in Éirinn an corp a chumhrú agus an marbhán a ullmhú le haghaidh aisdúichithe ar áitreabh an stiúrthóra sochraidí. Cuidíonn cumhrú leis an gcorp a chaomhnú. Má bhí scrúdú iarbháis ann tig leis an stiúrthóir sochraidí an corp a fháil thar n-ais ón gcróinéir le go ndéantar é a réiteach. Is gá corp a aithint go foirmiúil. Tig le compánach taistil an duine éagtha nó comhghleacaí gnó dá c(h)uid é seo a dhéanamh. Mar sin féin, i gcásanna áirithe beidh ar bhall clainne teacht agus an aithint a dheimhniú.

De réir rialacha idirnáisiúnta (Alt 3 de Rialacha Idirnáisiúnta Chonradh na Náisiún maidir le hiompar marbhán, 1937 agus Comhaontas Comhairle na hEorpa ar Aistriú Marbhán 1973) ní foláir gach cónra a thrasnaíonn teorainneacha idirnáisiúnta a bheith líneáilte le sinc nó luaidhe agus séalaithe. Níl na cónraí seo oiriúnach don chréamadh agus ní mór an líneáil a bhaint, nó cónra eile a sholáthar i dtír an chinn scríbe, má tá an corp le créamadh.

Doiciméadú

Sula n-aistrítear corp ó Éirinn caithfidh tú an doiciméadú seo a leanas a bheith agat.

  • Ordú Aistrithe an Chróinéara /Nóta Neamh-Thógálach
  • Teastas Cumraithe
  • Pas nó Cárta Aitheantais
  • Dearbhú an Stiúrthóra Sochraidí
  • Ceadúnas Ambasáide
  • Dearbhú nótaire nó dearbhú oifigiúil eile doiciméad (más fóirsteanach)

Is féidir leis an stiúrthóir sochraidí Ordú Aistrithe a fháil ón gcróinéir agus an teastas báis ón gcláraitheoir (má tá sé ar fáil). Ní mór duit a fháil amach ón ambasáid cad iad na foirmiúlachtaí agus an doiciméadú atá riachtanach. Tig leis an stiúrthóir sochraidí teagmháil a dhéanamh leis an ambasáid faoi na foirmiúlachtaí is gá a chur i gcrích agus chun an doiciméadú cuí a fháil.

Socruithe taistil

Ní mór duit socruithe taistil a dhéanamh chun an corp a iompar ó Éirinn go tír an duine éagtha. Is féidir leis an stiúrthóir sochraidí é seo a dhéanamh. Is féidir an corp a thabhairt abhaile ar eitleán nó ar mhuir agus thalamh. Cé go bhfuil taisteal ar thalamh níos saoire, tógann sé níos mó ama.

Ba chóir na socruithe taistil a chur in iúl don ambasáid ionas gur féidir na húdaráis i dtír an duine éagtha a chur ar an eolas. De ghnáth déanann an stiúrthóir sochraidí é seo. Beidh stiúrthóir sochraidí i tír an duine éagtha ag teastáil chun teagmháil a dhéanamh leis na húdaráis chuí ansin d'fhonn an corp a aistriú le haghaidh adhlactha nó créamtha.

Rataí

Is féidir leis an bpróiseas aisdúichithe thar lear ó Éirinn a bheith costasach mar gheall ar fhad an turais atá le taisteal agus conas a sheoltar an corp. Seiceáil an raibh árachas taistil ag an duine éagtha nó árachas leighis phríobháideach a chuideodh leis na costais a íoc. Má tá árachas ag an duine éagtha déan teagmháil leis an gcomhlacht árachais chomh luath agus is féidir.

Ní bhíonn cúnamh airgeadais chun costais a bhaineann le duine éagtha thar lear a aisdúichiú ar fáil ó na húdaráis in Éirinn, sa chaoi chéanna leis an gcleachtas i go leor tíortha eile.

Sa chás go raibh an duine éagtha lonnaithe in Éirinn, b'fhéidir go mbeidh spéis agat tuilleadh a léamhfaoi theacht ar airgead duine i ndiaidh a b(h)áis

In Éirinn tá roinnt scéimeanna i bhfeidhm chun cabhrú leis an gcostas le freastal ar scoil

Tá sonraí teagmhála na n-ambasáidí agus na consalachtaí eachtrannacha atá freagrach as Éirinn ar fáil anseo

Cumann Stiúrthóirí Sochraide na hÉireann

Teach Mesbil
Aonad Gnó Mespil
Bóthar Sussex
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:0818 935 000
Láithreán Gréasáin: http://www.iafd.ie/

Page edited: 22 January 2014