Créamadh in Éirinn

Eolas

Nuair a fhaigheann duine bás, féadtar an duine a chréamadh seachas iad a chur i dtalamh. Is féidir le daoine ó gach creideamh Críostaí agus ón chuid is mó de na seict reiligiúnacha ar fud an domhain créamadh a roghnú. Ní cheadaítear créamadh i roinnt réiligiúin áfach (mar shampla, Giúdachas Ceartchreidmheach agus Ioslam).

Tá roinnt chréamatóiriam in Éirinn (féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos). Is féidir le gach duine ar fud na tíre na créamatóiriamaí seo a úsáid agus féadtar aon cheann de na créamatóiriamaí seo a roghnú chun duine a chréamadh.

Rialacha

Más mian leat créamadh a eagrú, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le stiúrthóir sochraide a dhéanfaidh deimhin de go gcomhlíonfar na ceanglais reachtúla (nó dleathacha). Roimh dhuine éagtha a chréamadh, bíonn ar lia-réiteoir foirmeacha áirithe a shíniú, a thaispeánann gur thug dochtúir cuairt ar an duine éagtha roimh agus i ndiaidh a báis, gur chomhlánaigh sé/sí teastas dochtúra, chomh maith le foirm a léiríonn gur féidir an corp a chréamadh. Bíonn ar an dochtúir freastail scrúdú a dhéanamh ar an gcorp, chun a fháil amach an gcaithfear an bás a chur in iúl don chróinéir.

Bíonn deacrachtaí ann ó am go ham créamadh a eagrú ar an bpointe murar féidir cúis báis a aimsiú. Sa chás seo, is féidir leis an gcróinéir Teastas Créamtha Cróinéara a chomhlánú chun cead a thabhairt don chlann créamadh a eagrú. I gcásanna áirithe, is féidir le Ceannfort ón Garda Síochána stop a chur le créamadh.

Seirbhísí

Nuair a chuirtear duine i dtalamh, reachtáltar searmanas i do shéipéal nó i d’ionad adhartha áitiúil de ghnáth – déantar an rud céanna i gcás créamtha. Ina dhiaidh sin, déantar an chónra a thabhairt don séipéal sa chréamatóiriam, agus reachtáltar searmanas adhlactha gearr (déantar an rud céanna nuair a chuirtear duine i dtalamh). Suíonn na caointeoirí síos sa séipéal. Déantar an chónra a thabhairt isteach agus tosaíonn an searmanas. Ag deireadh an searmanais, cuirtear an chónra sa seomra adhlactha agus fágann na caointeoirí an seomra.

Eagraítear searmanas i reiligiún an duine éagtha, ach is féidir leat socraíochtaí eile a leagadh amach más mian leat.

Créamadh

I ndiaidh na cónra a dhúnadh, déantar an chónra a aistriú ón seomra adhlactha go dtí an créamatóiriam. Déantar an corp a chréamadh sa chónra ar lá an shearmanais. De réir na rialachán go gcaithfear a chomhlíonadh i gcréamatóiriamaí, ní mór duit úsáid a bhaint as chónraí atá déanta d’ábhar indóite. De réir an Chóid Chleachtais um Chréamadh, caithfear damáiste don chónra a sheacaint sa chréamatóiriam roimh í a chréamadh.

Ní dhéantar ach cónra amháin a chréamadh d’aon iarracht. Ó am go ham áfach, déantar an riail seo a bhriseadh nuair a theastaíonn ón chlann an dá chónra a chréamadh ag an am céanna; mar shampla, máthair agus a leanbh, nó cúpla óg.

Luaithreach na marbh

Is féidir leat luaithreach na marbh a bhailiú idir 24 agus 48 uair tar éis an chréamtha. Is féidir leat socraíochtaí a dhéanamh leis an stiúrthóir sochraide nó leis an créamatóiriam luaithreach na marbh a chur i dtalamh i ngairdín cuimhnimh an chréamatóiriam nó sa bhalla colmlainne nuair a bhíonn an saoráid seo ar fáil. (Is é balla colmlainne ná struchtúr le spásanna beaga ina gcuirtear luaithreach na marbh i síothla, agus araile).

De rogha air sin, cuirfear luaithreach na marbh i shíothal a sholáthraíonn an stiúrthóir sochraide nó an créamathóiriam. Is féidir leat iad a chur i dtalamh in uaigh na clainne nó a easrú. Mura dhéantar luaithreach na marbh a easrú in áit phríobháideach, ba cheart duit cead a fháil roimh ré ón údarás iomchuí, mar shampla, an t-údarás áitiúil.

Na Costais

Níl difríocht ró-mhór idir na costais a bhaineann le hadhlacadh agus le créamadh, ach amháin nuair a bhíonn ar theaghlach uaigh chlainne nua a cheannach chun duine a chur i dtalamh. De ghnáth, bíonn na costais chéanna le híoc don stiúrthóir sochraide.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Cumann Stiúrthóirí Sochraide na hÉireann

Teach Mesbil
Aonad Gnó Mespil
Bóthar Sussex
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:0818 935 000
Láithreán Gréasáin: http://www.iafd.ie/

Créamatóiriam Ghlas Naíon

Reilig Ghlas Naíon
Bóthar Fhionnghlaise
Glas Naíon
Dublin 11
Ireland

Teil:(01) 830 5211
Láithreán Gréasáin: http://www.glasnevintrust.ie/funeral-services/glasnevin-cemeteries-crem/
R-phost: info@glasnevincemetery.ie

Créamatóiriam an Oileáin

An Oileán Carraigeach
Rinn an Scidígh
Cork
Ireland

Teil:(021) 486 4000
Láithreán Gréasáin: http://www.islandcrematorium.ie/
R-phost: info@islandcrematorium.ie

Créamatóiriam Chrois na Tailte Nua

Bóthar Bhaile an Mhóta
Cluain Dolcáin
Dublin 24
Ireland

Teil:+353 1 459 2288
Láithreán Gréasáin: http://www.glasnevintrust.ie/funeral-services/newslands-cross-cemetery-/
R-phost: newlandscemetery@glasnevintrust.ie

Créamatóiriam Chnoc Jeróim

58 Bóthar Chrois Araild
Cros Araild
Dublin 6
Ireland

Teil:+353 1 497 1269
Láithreán Gréasáin: http://www.mountjerome.ie/
R-phost: info@mountjerome.ie

Créamatóiriam Fhearann an Locha

Bóthar Bhaile Átha Cliath
An Cabhán
H12 RF78
Éire

Teil:(049) 436 2200
R-phost: info@lakelandscrematorium.ie

Shannon Crematorium

Shannon Crematorium,
Illaunmanagh,
Shannnon,
Co Clare.

Teil:065 671 3088 (mob 087 176 0001)
Láithreán Gréasáin: http://www.shannoncrematorium.com
R-phost: info@shannoncrematorium.com

Page edited: 23 August 2016