Corp a thabhairt ar ais go hÉirinn chun é a adhlacadh nó a chréamadh

Eolas

Nuair a fhaigheann duine bás thar lear, go háirithe más rud é go raibh an bás sin tobann nó gan choinne, is minic a bhíonn sé deacair tabhairt faoi na hábhair phraiticiúla. Tá a cuid rialacha féin ag gach tír maidir leis na maidir leis na gnásanna atá le comhlíonadh nuair a fhaigheann duine bás. Sa bhfaisnéis seo a leanann, leagfar amach an próiseas ginearálta agus na rialacha a bhaineann le corp a thabhairt go hÉirinn chun é a adhlacadh nó a chréamadh.

Dírítear an t-eolas ar theaghlaigh shaoránach Éireannach. Ba chóir do theaghlaigh neamhnáisiúnach dul i dteagmháil le hambasáid a dtíortha féin i gcomhair comhairle, más mian leo corp a thabhairt go hÉirinn. Tá liosta ambasáidí agus consalachtaí eachtrannacha freagrach as Éirinn ar fáil anseo. Is féidir léamh faoi chorp a sheoladh amach as Éirinn anseo.

Féadann an próiseas chun an corp a thabhairt ar ais go hÉirinn le haghaidh sochraide a bheith casta agus costasach. Dá bharr sin, d'fhéadfá smaoineamh ar an gcorp a chréamadh thar lear agus na luaithrigh a fhilleadh go hÉirinn.

Fógra go bhfuair an saoránach Éireannach bás thar lear

Más rud é go bhfógraítear bás an tsaoránaigh Éireannaigh don ambasáid nó don chonsalacht Éireannach thar lear, iarrtar ar an nGarda Síochána in Éirinn aon teaghlach/neasghaol in Éirinn a chur ar an eolas. Is féidir leis an ambasáid nó leis an gconsalacht cabhrú chomh maith chun cumarsáid a dhéanamh leis na póilíní nó na húdaráis eile thar lear.

Más rud é gur thug tionscnóir turas nó duine eile fógra duit faoi bhás an tsaoránaigh Éireannaigh thar lear, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le hambasáid/consalacht Éireannach don tír úd chun comhairle a fháil.

Aithint fhoirmeálta an choirp

Sula ndéanfar aon socruithe chun an corp a fhilleadh go hÉirinn beidh sé riachtanach an corp a aithint go foirmiúil. Is é sin, ní mór aitheantas an duine éagtha a dhearbhú go hoifigiúil faoi réir na ndlíthe sa tír úd. Bíonn éagsúlacht sna rialacha ar cé is féidir leis an duine marbh a aithint, ach de ghnáth is féidir le compánach taistil nó comhghleacaí gnó an duine éagtha a aithint. Ag brath ar dhlíthe agus rialacha áitiúla áfach, b'fhéidir go mbeadh ar bhall teaghlaigh taisteal go dtí an áit ina bhfuil an duine éagtha, chun an aithint a dhearbhú.

Tá tuilleadh eolais faoi na socruithe áitiúla maidir le haitheantas foirmeálta saoránach Éireannach thar lear ar fáil ó Ambasáid na hÉireann don tír inar tharla an bás. Cé gur féidir leis an Ambasáid cabhrú chun cáipéisí ar nós teastas báis a fháil, 7rl. ní féidir léi íoc as costais na ngaolta ag taisteal go dtí an áit ina dtarlaíonn an bás. Ní féidir leis an Ambasáid íoc as na coirp a thabhairt ar ais go hÉirinn ach amháin in imthosca eisceachtúla.

Stiúrthóir sochraide a cheapadh

Ní mór cead scaoilte a fháil chun an corp a thabhairt ar ais le haghaidh sochraide, agus chun an cead sin a fháil ó na húdaráis sa tír ina bhfuair an duine bás, ba chóir duit stiúrthóir sochraide a cheapadh sa tír sin. Is duine é an stiúrthóir ar leis an gnó na mairbh a ullmhú don adhlacadh agus sochraidí a shocrú agus a bhainistiú. Níl seirbhísí na stiúrthóirí sochraide saor in aisce, mar sin ba cheart duit táillí agus costais ag baint leis a sheiceáil sula bhfostaíonn tú na seirbhísí seo.

Má tá cónaí ort in Éirinn agus má dhéanann tú teagmháil le stiúrthóir sochraide anseo, is féidir le do stiúrthóir sochraide in Éirinn stiúrthóir sochraide feiliúnach a aimsiú sa tír eile agus na socruithe iomchuí a dhéanamh. De mhalairt air sin, is féidir le hAmbasáid na hÉireann don tír cabhair a chur ar fáil do shaoránaigh Éireannacha, agus iad ag ceapadh stiúrthóra áitiúil. Más rud é gur tharla an bás i rith saoire láneagraithe, ba chóir go mbeadh an tionscnóir turas in ann cabhrú leat le socruithe.

Is féidir leis an stiúrthóir sochraide áitiúil an corp a ullmhú chun é a thabhairt ar ais go dtí a thír féin Is féidir leis an stiúrthóir sochraide an cháipéisíocht iomchuí a ullmhú agus an teastas báis a fháil, má tá sé sin indéanta. Tá cabhair ar fáil chomh maith ó Ambasáid na hÉireann chun cáipéisí ar nós an teastas báis nó tuarascálacha leighis a fháil. Is féidir leis an stiúrthóir sochraide áitiúil na socruithe eitilte riachtanacha a dhéanamh.

Cead ón gcróinéir

Ní mór filleadh an choirp go hÉirinn a chur in iúl don chróinéir in Éirinn atá freagrach as an gceantar a n-eitleofar an corp chuige. Má tá stiúrthóir sochraide ceaptha agat in Éirinn, déanfaidh an stiúrthóir teagmháil leis an gcróinéir iomchuí leis an gcáipéisíocht riachtanach. De ghnáth, eitlítear na coirp atá a dtabhairt ar ais go hÉirinn go haerfort Baile Átha Cliath. Sa chás sin, ní mór Cróinéir Dúiche Bhaile Átha Cliath a chur ar an eolas. Ní mór an cháipéisíocht iomchuí a bhaineann leis an duine éagtha a chur ar fáil don chróinéir chun cead oifig an chróinéara a fháil. I measc na cáipéisíochta riachtanaí tá:

  • Teastas leighis ag léiriú cúis an bháis
  • Teastas ag dearbhú go ndearnadh nó nach ndearnadh scrúdú iarbháis
  • Údarú chun an corp a ghluaiseacht ón tír eile
  • Teastas ag dearbhú nach bhfuil an corp ag teacht ó cheantar buailte ag galar tógála

Sa chás go bhfuil amhras faoi chúinsí an bháis, d'fhéadfadh an cróinéir scrúdú an choirp a ordú. Léigh níos mo faoi chumas na gcróinéirí anseo.

Socruithe sochraide

Níor chóir socruithe sochraide in Éirinn a dhearbhú go dtí go dtagann cead ó oifig an chróinéara. De réir na rialacha idirnáisiúnta (Airteagal 3 de Rialacha Idirnáisiúnta Chonradh na Náisiún maidir le hiompar corpán, 1937 agus Comhaontú Chomhairle na hEorpa ar Aistriú Corpán 1973), nuair a bhíonn cónraí ag gabháil thar teorainneacha idirnáisiúnta, ní mór dóibh a bheith déanta as miotal (sinc nó luaidhe)agus ní mór dóibh a bheith líneálta agus séalaithe. Ní féidir na cónraí sin a chréamadh mar sin agus ní foláir an líneáil a bhaint nó ní foláir cónra eile a sholáthar má tá an corp le créamadh in Éirinn. Léigh níos mó maidir le sochraidí agus le créamadh anseo.

Clárú an bháis

Má tá an bás cláraithe sa tír inar bhásaigh an duine, ní chláraítear an bás in Éirinn de ghnáth. Mura bhfuil córas cláraithe sa tír sin nó mura féidir cóipeanna den taifead cláraithe sibhialta iomchuí (teastas báis) a fháil, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an bPríomh-Oifig Chlárúcháin in Éirinn le seiceáil an féidir an bás a chlárú in Éirinn.

Is cáipéis dlí thábhachtach é an teastas báis, agus bíonn fianaise de ag teastáil go minic in Éirinn chun déileáil le heastát, airgead rochtana 7rl de chuid an duine éagtha. Léigh níos mó faoi déileáil le heastát an duine éagtha anseo.

Luaithreach a thabhairt abhaile

Má rinneadh an duine marbh a chréamadh thar lear, b’fhéidir gur mian leat an luaithreach a thabhairt abhaile. Is gnách go mbeidh deimhniú báis agus deimhniú créamtha le soláthar ag an áit imeachta chun luaithreach duine a iompar. D’fhéadfadh riachtanais bhreise a bheith ann ag brath ar an tír atá á fágáil agat. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le hambasáid nó le consalacht ábhartha na hÉireann le haon riachtanais áitiúla a sheiceáil.

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’iompróir, chomh maith, lena dheimhniú ar cheart an luaithreach a iompar mar bhagáiste láimhe nó mar bhagáiste a sheiceáiltear isteach. Féadtar iarraidh ort an luaithreach a iompar i gcoimeádán neamh-mhiotalach chun gur féidir leis na bpearsanra slándála é a x-ghathú.


Rialacha

Cé go gcuireann ambasáidí na hÉireann seirbhísí consalachta ar fáil do náisiúnaigh Éireannacha thar lear, ní chuirtear an tseirbhís seo ar fáil do náisiúnaigh lasmuigh den AE. Ba chóir do náisiúnaigh tíortha eile leas a bhaint as seirbhísí consalachta a chuireann Ambasáidí agus Consalachtaí óna dtíortha féin ar fáil.

Rataí

Féadann costas suntasach bheith i gceist le duine éagtha a thabhairt ar ais go hÉirinn, ag brath ar fhad an aistir atá le taisteal agus cúinsí eile. Ní mór seiceáil a dhéanamh ar árachas taistil nó ar chlúdach árachais sláinte an duine éagtha, a chabhródh leis na costais. Ní chuireann Ambasáid na hÉireann cabhair airgeadais ar fáil leis an corp a thabhairt ar ais abhaile.

Teagmháil

Tá faisnéis teagmhála faoi ambasáidí agus chonsalachtaí na hÉireann ar fud an domhain ar fáil anseo.

Cumann Stiúrthóirí Sochraide na hÉireann

Teach Mesbil
Aonad Gnó Mespil
Bóthar Sussex
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:0818 935 000
Láithreán Gréasáin: http://www.iafd.ie/

An tSeirbhís Chróinéara

Láithreán Gréasáin: http://www.coroners.ie

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
Ireland

Teil:+353 90 663 2900
Lóghlao:1890 25 20 76
Facs:+353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/en/Pages/General-Register-Office.aspx
R-phost: gro@groireland.ie

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála

Rannóg Consalachta

Teil:+353 1 408 2000
Láithreán Gréasáin: https://www.dfa.ie/travel/our-services/
Contact Form: https://www.dfa.ie/about-us/contact-us/contact-consular-assistance/

Page edited: 19 October 2018