Seirbhísí Dramhaíola

Dramhaíl tí
Cur síos achomair ar conas a dhéantar dramhaíl tí a dhiúscairt.
This document is in: Comhshaol > Bainistiú dramhaíola agus athchúrsáil

Seirbhísí athchúrsála baile
Cén áit le dramhaíl bhaile a athchúrsáil agus céard a tharlaíonn do na míreanna seo?
This document is in: Comhshaol > Bainistiú dramhaíola agus athchúrsáil

Seirbhísí athchúrsála agus bainistíocht dramhaíola.
Cur síos ar na seirbhísí athchúrsála bainistíocht dramhaíola.
This document is in: Comhshaol > Bainistiú dramhaíola agus athchúrsáil

Dramhaíl ó fhearais leictreacha agus leictreonacha
Faisnéis faoi dhramhábhar leictreach agus leictreonach – DTLL.
This document is in: Comhshaol > Bainistiú dramhaíola agus athchúrsáil

Dramh-threalamh Leictreonach agus Leictreach a Athchúrsáil
Beidh ar mhiondíoltóirí trealamh dramhaíola leictreonach agus leictreach (WEEE) a thógáil ar ais. Faigh amach faoi na rialacháin a rialaíonn an tógáil ar ais sin.
This document is in: Comhshaol > Bainistiú dramhaíola agus athchúrsáil

Dramhaíl Tí a Mhúiríniú
Bealach atá in athchúrsáil agus muiríniú dramhaíl tí chun an méid dramhaíl tí a chuirtear chun líonadh talún a laghdú. Céard é múiríniú agus céard atá le déanamh?
This document is in: Comhshaol > Bainistiú dramhaíola agus athchúrsáil

Cáin Timpeallachta ar Mhálaí Plaisteacha
Gearrtar muirear ar mhálaí plaisteacha siopadóireachta a eisíonn miondíoltóirí ag pointí díola. Tar ar fhaisnéis faoin muirear agus ar na cásanna nach mbeidh ort íoc as málaí plaisteacha.
This document is in: Comhshaol > Bainistiú dramhaíola agus athchúrsáil