Taisteal

Saoirí lán-eagraithe agus cearta tomhaltóirí
Do chearta mar chaiteoir nuair a dhéanann tú conradh le saoire lán-eagraithe a cheannach agus céard ba cheart a dhéanamh nuair nach bhfuil tú sásta leis an leibhéal seirbhíse a fhaigheann tú.

Cearta aerphaisinéirí san Aontas Eorpach
Faigh eolas faoi do chearta agus tú ag ceannach ticéid, ag cur eitiltí in áirithe, agus ag taisteal ar eitleáin le haerlínte Eorpacha.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Aer-Thaisteal

Cúiteamh le haghaidh eitiltí san AE atá ró-áirithithe, curtha ar ceal agus ar a bhfuil moill
Tá cur síos anseo ar do chearta má dhiútaíonn aerlíne dul duit ar bord eitilt sceidealta nuair atá ticéad bailí agat agus áirithint deimhnithe agat.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Aer-Thaisteal

Dliteanas Aerlíne
Déanann an cháipéis seo cur síos ar dlíthe idirnáisiúnta a thugann cosaint do phaisinéirí i gcás báis, gortaithe, cailleadh bagáiste nó i gcás damáiste déanta do bhagáiste.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Aer-Thaisteal

Dliteanas iompróirí paisinéirí ar muir san Aontas Eorpach
Cearta paisinéirí ar aistir farraige i gcás bás, gortú nó caillteanas, nó díobháil a dhéanamh do bhagáiste.

Cearta paisinéirí muirí san Aontas Eorpach
Tá cearta ag paisinéirí atá ag taisteal ar muir nó ar uiscebhealach intíre laistigh den Aontas Eorpach is comhionann leis na cearta atá ar fáil do phaisinéirí aerlíne nó iarnróid.

Cearta paisinéirí iarnróid san Aontas Eorpach
Tá cearta paisinéirí iarnróid, i gcás timpiste, moille nó cealú faoi chosaint ag Rialachán AE.

Cearta paisinéirí bus agus cóiste san Aontas Eorpach
Tá sraith íosta cearta ag paisinéirí bus agus cóiste nuair a bhíonn siad ag taisteal san Aontas Eorpach