Ag déileáil le glaonna díolacháin teileafóin gan iarraidh

Eolas

Glaonna mangaireachta a thugtar ar ghlaonna díolacháin gan iarraidh a chuireann cuideachtaí ort i do theach nach ndearna tú gnó leo cheana go dtí an tráth sin. Féadfaidh tú do rogha a chlárú anois gan na glaonna mangaireachta siúd a fháil trí leas a bhaint as Bunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta. B’fhéidir go gcuirfear glaonna ort go fóill nuair atá do thuairimí á lorg maidir le suirbhéanna margaidh.

Liosta atá i mBunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta de gach uimhir ghutháin a chuimsítear i leabhair ghutháin phoiblí nó atá ar fáil trí sheirbhísí eolaí gutháin.

Rialacha

Cláraíonn an chuideachta a fhaigheann íocaíocht chíos líne uait do rogha gan glaonna mangaireachta a chur ort, ar Bhunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta. Ba cheart go mbeadh seo déanta laistigh de 5 lá oibre tar éis duit fógra a thabhairt dóibh faoin rogha seo. D’fhéadfadh sé a fhad le 28 lá a ghlacadh ina dhiaidh sin go mbainfidh an fhaisnéis seo cuideachtaí margaíochta amach a chuireann ‘glaonna mangaireachta’. Ní bhaineann an clár ach le glaonna a chuirtear in Éirinn.

Má leanann cuideachtaí orthu agus glaonna mangaireachta á gcur acu ort

Má chuireann cuideachta glao mangaireachta ar do theach agus má chláraigh tú do rogha gan glao ort breis agus 28 lá roimh ré, ba cheart duit, ar an gcéad dul síos, a chur in iúl don chuideachta nach mian leat go gcuirfear glaonna mangaireachta ort. Ina theannta sin, féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Más custaiméir thú nó má bhíteá i do chustaiméir den chuideachta a bhfuil glaonna á gcur acu ort nó má thug tú le fios gur mian leat go gcuirfear na glaonna seo ort, ní bhaineann na rialacha seo. Ba cheart go ndéanfadh cuideachta chreidiúnach meas a léiriú ar do mhian gan glao a chur ort, áfach.

Uimhreacha nach bhfuil san Eolaire

Ó Dheireadh Fómhair 2006, is féidir uimhreacha nach bhfuil san eolaire a chur san áireamh i gclár na ndaoine siúd ar mian leo nach gcuirfear glaonna mangaireachta orthu. Mura bhfuil d’uimhir san eolaire, níl ort do rogha a chlárú nach gcuirfidh cuideachtaí glao ort, mar gheall go ndéantar seo go huathoibríoch. Má tá uimhir agat nach bhfuil san eolaire agus mura mian leat a bheith san áireamh sa chlár, déan teagmháil le d’oibreoir lena n-íocann tú do chíos líne agus iarr orthu thú a chur san áireamh.

Gutháin phóca

Chuir oibreoirí líonra guthán póca cosc ar gach cuideachta margaíochta dírí ó ghlaonna mangaireachta a chur ar uimhreacha guthán póca. Más mian leat ligean do mhargóirí teagmháil a dhéanamh leat ar an mbealach seo, féadfaidh tú glao a chur ar sholáthróir do sheirbhíse guthán póca agus iarr orthu d’uimhir a chur ar fáil do mhargóirí díreacha.

Rataí

Níl aon táille ar d'iarratas a chlárú ar Bhunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta gan glaonna margaíochta a fháil.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil leis an gcomhlacht a n-íocann tú cíos líne leo agus abair leo nach bhfuil tú ag iarraidh glaonna margaíochta gan iarraidh ó chomhlachtaí. Breathnóidh siad sin chuige go gclárófar d'iarratas ar Bhunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta gan glacadh le glaonna fuara.

Soláthraíonn an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) faisnéis faoi dhéileáil le mangaireacht fóin ar a suíomh gréasáin.

Aon chomhlacht a bhriseann na rialacha, d'fhéadfadh Oifig na gCoimisinéirí Cosanta Sonraí iad a thabhairt ag an gcúirt. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi riachtanais an Choimisinéara Cosanta Sonraí maidir le gearán a dhéanamh anseo.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún Cosanta Sonraí

Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Laois
Éire

Uaireanta Oscailte:09:15-17:30
Teil:+353 57 868 4800
Lóghlao:1890 252231
Facs:+353 57 868 4757
Láithreán Gréasáin: http://www.dataprotection.ie
R-phost: info@dataprotection.ie


An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

1 Lárcheantar na nDugaí
Sráid na nGildeanna
BÁC 1
Éire
D01 E4XO

Teil:(01) 804 9668
Facs:(01) 804 9680
Láithreán Gréasáin: http://www.comreg.ie/

Page edited: 23 November 2015