Anseo atá tú: Baile > Gnóthaí Tomhaltóirí > Seirbhísí Cumarsáide > Ag déileáil le glaonna díolacháin teileafóin gan iarraidh

Ag déileáil le glaonna díolacháin teileafóin gan iarraidh

Eolas

‘Glaonna fuara' a thugtar ar ghlaonna díolacháin gan iarraidh a thagann ó chomhlachtaí nach ndearna tú gnó leo cheana. Anois is féidir leat tú féin a chlárú ar Bhunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta mar dhuine nach bhfuil ag iarraidh glaonna fuara a fháil. Liosta is ea an Bunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta de na huimhreacha teileafóin ar fad i ngach leabhar teileafóin poiblí nó atá le fáil ó fhiosrúcháin faoin eolaire.

Rialacha

Cláraíonn an comhlacht a n-íocann tú cíos líne leo do rogha gan 'glaonna fuara' a fháil ar Bhunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta. Ba chóir go ndéanfaí é seo laistigh de 5 lá oibre tar éis do rogha a chur in iúl. Ina dhiaidh sin tógfaidh sé suas le 28 lá leis an eolas seo a scaipeadh ar na comhlachtaí margaíochta a dhéanann 'glaonna fuara'. Ní bhaineann an t-eolaire seo ach le glaonna a dhéantar in Éirinn.

Má leanann comhlachtaí ag déanamh 'glaonna fuara'

Má dhéanann comhlacht 'glaoch fuar' ort tar éis tú bheith cláraithe in aghaidh a leithéid breis is 28 lá, is é an chéad rud a dhéanfaidh tú ná a chur in iúl dóibh nach bhfuil tú ag iarraidh glacadh le 'glaonna fuara'. Chomh maith leis sin féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.

Má tá tú nó más gearr ó bhí tú i do chustaiméir de chuid an chomhlachta atá ag glaoch ort nó má chuir tú in iúl go bhfuil tú ag iarraidh na glaonna seo a fháil ní bhaineann na rialacha seo le hábhar. Comhlacht a bhfuil dea-cháil air, áfach, ní cóir go nglaofaidís ort in aghaidh do thola.

Uimhreacha nach bhfuil san Eolaire

Níl uimhreacha nach bhfuil san eolaire ar Bhunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta. Mar sin, mura bhfuil d'uimhir san eolaire, ní féidir leat tú féin a chlárú mar dhuine nach bhfuil ag iarraidh glaonna a fháil ó chomhlachtaí. Mura bhfuil d'uimhir san eolaire agus tú ag iarraidh nach bhfaighfeá glaonna fuara, iarr ar aon chomhlacht a ghlaonn ort do shonraí a bhaint dá mbunachar margaíochta agus gan glaoch ort arís.

Rataí

Níl aon táille ar d'iarratas a chlárú ar Bhunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta gan glaonna margaíochta a fháil.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan teagmháil leis an gcomhlacht a n-íocann tú cíos líne leo agus abair leo nach bhfuil tú ag iarraidh glaonna margaíochta gan iarraidh ó chomhlachtaí. Breathnóidh siad sin chuige go gclárófar d'iarratas ar Bhunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta gan glacadh le glaonna fuara.

Aon chomhlacht a bhriseann na rialacha, d'fhéadfadh Oifig na gCoimisinéirí Cosanta Sonraí iad a thabhairt ag an gcúirt. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi riachtanais an Choimisinéara Cosanta Sonraí maidir le gearán a dhéanamh anseo.

Page edited: 16 March 2009

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

  • Seirbhísí teileafóin líne seasta
    Is é ComReg a dhéanann seirbhísí cumarsáide a rialú in Éirinn. Cliceáil anseo chun faisnéis a rochtain ar conas soláthraí seirbhíse teileafóin líne seasta a roghnú
  • Deileáil le margaíocht díreach nár iarradh
    Tá comhairle ar fáil sa cháipéis seo conas deileáil le margaíocht díreach nár iarradh (dramhphost)
  • Líonraí teileafóin phóca
    Ní raibh oiread rogha riamh ag tomhaltóirí maidir le fóin phóca agus seirbhísí fhóin phóca in Éirinn. Mínítear sa cháipéis seo faoi roinnt de na seirbhísí a chuireann soláthraithe seirbhíse teileafóin ar fáil agus na cearta atá agat agus tú ag baint leas as na seirbhísí sin.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.