Deileáil le margaíocht díreach nár iarradh

Eolas

Tá go leor daoine ann nár miste leo litreacha gan iarraidh a bhaineann le fógraíocht agus margaíocht a fháil sa phost. Ach, tá daoine eile ann, a chreideann gur mór an crá croí é an "dramhphost". Tá an tAcht um Chosaint Sonraí, 1988 ann le cinntiú gur féidir le daoine nach mian leo ábhar margaíochta dírí a fháil - bíodh sé tríd an bpost, ar an teileafón nó ar an Idirlíon - a bpríobháideachas a chosaint.

Príomhsheirbhís Phoist

Tá "Príomhsheirbhís Phoist" dhá rith ag Cumann na hÉireann um Mhargaíocht Díreach (IDMA), eagraíocht ionadaíochta do lucht margaíochta dírí in Éirinn, i gcomhair le An Post. Má chuireann tú do chuid sonraí teagmhála chuig An Post, bainfear iad de na bancanna sonraí atá ag na príomhchomhlachtaí margaíochta dírí in Éirinn agus ba cheart go mbeadh laghdú mór ar an méid poist gan iarraidh a fhaigheann tú. Is féidir leat a líonadh isteach ar líne ar an tSeirbhís Tosaíochta Mail foirm iarratais nó é a íoslódáil ón suíomh idirlín IDMA.

Tá Cód Iompair um Chosaint Sonraí, ag an IDMA a leagann síos na rialacha um chosaint sonraí nach mór do bhaill an IDMA cloí leo.

Rialacha

Do cheart d’ainm a bhaint ó bhanc sonraí um mhargaíocht díreach

Faoi mhír 2(7) den Acht um Chosaint Sonraí, tá sé de cheart agat do chuid sonraí a bhaint ó bhanc sonraí um mhargaíocht díreach. Ar mhaithe len é seo a dhéanamh ba cheart duit scríobh chuig an eagraíocht a bhfuil an banc sonraí aici agus iarraidh uirthi do chuid sonraí a bhaint. Ní mór don eagraíocht d'iarratas a shásamh agus scríobh ar ais chugat taobh istigh de 40 lá, ag insint duit go bhfuil déanta de réir do thola.

Má bhíonn do chuid sonraí coinnithe ag an eagraíocht um mhargaíocht díreach ar mhaithe le margaíocht díreach agus ar chúis eile freisin, ní mór di stop a chur le do chuid sonraí a úsáid ar mhaithe le margaíocht díreach. Ach, sa chás seo, is féidir leis an eagraíocht do chuid sonraí a choinneáil agus a úsáid don chúis eile, chomh fada nach bhfuil sí ag sárú an dlí a bhaineann le cosaint sonraí. Ní mór don eagraíocht a chur in iúl duit cén fáth eile atá aici le do chuid sonraí a choinneáil.

Where to apply

treoir le déileáil le margaíocht dhíreach gan iarraidh fáil ar shuíomh gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

An Coimisiún Cosanta Sonraí

Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Laois
Éire

Uaireanta Oscailte:09:15-17:30
Teil:+353 57 868 4800
Lóghlao:1890 252231
Facs:+353 57 868 4757
Láithreán Gréasáin: http://www.dataprotection.ie
R-phost: info@dataprotection.ie

Page edited: 26 March 2018