Ceangal leis an idirlíon ón mbaile

Réamhrá

Tá go leor roghanna éagsúla ann chun an t-idirlíon a rochtain.

I measc na modhanna coiteanna chun rochtain a fháil ar an Idirlíon, tá an méid a leanas:

  • diailiú le móideim ríomhaire trí líne ghutháin nó
  • leathanbhanda thar cháblaí sainithe nó
  • naisc gan sreang trí theicneolaíocht Wi-Fi, satailíte agus ghuthán póca a úsáid.

Féadfaidh an rogha a roghnaíonn tú brath ar chostas, luas an naisc, cáilíocht an naisc agus ar cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil seirbhís ar fáil i do cheantar.

Soláthraíonn an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg) freagraí ar Cheisteanna Coitianta (CCanna) faoi sheirbhísí idirlín.

Soláthraithe seirbhíse idirlín

Tá soláthraithe seirbhíse idirlín rialaithe ag ComReg. Féadfaidh tú teacht ar liosta de sholáthraithe seirbhíse idirlín atá údaraithe le hoibriú in Éirinn ar láithreán gréasáin ComReg. Féadfaidh roinnt soláthraithe seirbhíse idirlín seirbhísí gutháin agus teilifíse a sholáthar chomh maith. Féadfaidh tú suibscríobh le soláthraí seirbhíse éagsúil do chuspóirí idirlín agus teilifíse, más mian leat. Ba cheart duit súil a chaitheamh thart chun an pacáiste is fearr a aimsiú a fhreastalaíonn ar do riachtanais.

Ligeann suíomh idirlín ComReg don tomhaltóir comparáid a dhéanamh idir táillí do sheirbhísí idirlín agus do chomhphacáistí trasna na n-oibreoirí ar fad. Is cabhair do thomhaltóirí é an suíomh seo chun an pacáiste is fearr a roghnú, bunaithe ar a n-úsáid féin.

Leathanbhanda

Úsáidtear an téarma Banda Leathan i dtaobh deis ardluais ar an idirlíon. Cuireann leathanbhanda ar chumas úsáideoirí chun rochtain a fháil ar mhéideanna níos mó sonraí, ar nós comhaid mhóra. Is é an tairbhe a bhaineann le leathanbhanda ná a luas agus go mbíonn sé ar siúl i gcónaí.

Tá roinnt teicneolaíochtaí leathanbhanda ann a chuireann ar do chumas rochtain a fháil ar an idirlíon go tapa. Teicneolaíochtaí iad líne dhigiteach rannpháirtí (DSL), cábla snáthoptaice, soghluaiste agus satailít go léir a sholáthraíonn rochtain ardluais ar an idirlíon.

Is iomaí soláthraí éagsúil Leathanbhanda atá ann agus beidh pacáiste éagsúil ag gach ceann díobh chun seirbhísí a sholáthar. Cuireann an chuid is mó díobh bunráta ar fáil a chiallaíonn go ngearrfar an táille chéanna ort ar sheirbhísí a sholáthar gach mí. Bí cinnte go bhfuil tú sásta leis na teorainneacha sula nglacann tú síntiús leis an tseirbhís.

Déantar luas leathanbhanda a thomhas de réir Mbanna (meigighiotáin sa soicind). Tagraíonn íoslódáil don luas is féidir leat ábhar a fháil ón Idirlíon. Tagraíonn uaslódáil don luas is féidir leat ábhar a sheoladh.

Déanann formhór na ndaoine i bhfad níos mó a íoslódáil ná mar a dhéanann siad a uaslódáil, ar an ábhar sin, bíonn luasanna íoslódála Leathanbhanda i gcónaí níos tapúla ná luasanna uaslódála.

Féadfaidh tú teacht ar bhreis faisnéise ar rochtain idirlín Leathanbhanda agus ar sholáthraithe Leathanbhanda.

I Meitheamh 2015, d’fhógair an rialtas an Plean Náisiúnta Leathanbhanda. Idirghabháil Stáit é seo chun leathanbhanda a chur ar fáil go náisiúnta mar gheall gur shoiléirigh oibreoirí tráchtála gurb ann do chodanna móra den tír nach féidir leo seirbhísí leathanbhanda ardluais a chur ar fáil dóibh ar bhonn tráchtála.

Sábháilteacht idirlín

Cé gur féidir an t-idirlíon a bheith ina foinse eolais agus siamsaíocht do leanaí, is féidir a bheith ann freisin contúirtí do leanaí. Bunaíodh an Oifig um Shábháilteacht Idirlín (OSI) Márta 2008 laistigh den Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais a chur chun cinn sábháilteachta idirlín. Tá eolas agus comhairle faoi shábháilteacht ar an idirlíon ar fáil ar a láithreán gréasáin internetsafety.ie.

Tá eolas ar úsáid shábháilte an idirlín ar fáil ag makeitsecure.org.

Bhí seirbhís ar a dtugtar hotline.ie, atá á reáchtáil ag an Idirlíon Seirbhís Soláthraithe Cumann na hÉireann (ISPAI), thus chun seirbhís tuairiscithe gan ainm do bhaill den phobal ar mian leo a thuairisciú ábhar neamhdhleathach amhras a bhíonn siad ar an Idirlíon. Is í príomhaidhm na hotline.ie dul i ngleic pornagrafaíocht leanaí, áfach, d'fhéadfadh cineálacha eile ábhar agus gníomhaíochtaí mídhleathacha a thuairisciú ar an Idirlíon ag baint úsáide as an tseirbhís seo. Ar a láithreán gréasáin ar fáil chomh maith comhairle sábháilteachta do thuismitheoirí agus do leanaí ar úsáid a bhaint as an idirlíon.

Sa chás go mbíonn tú míshásta le gné ar bith den tseirbhís idirlín atá agat ba cheart duit, ar an gcéad dul síos, é sin a chur in iúl don soláthraí seirbhíse. Mínítear sa cháipéis seo conas gearán a dhéanamh. Sa chás go bhfuil na meicníochtaí gearáin do chustaiméirí ar fad atá ag an ISP triailte agat gan sásamh a fháil, is féidir leat dul i dteagmháil le ComReg agus d’fhéadfadh, ag brath ar an ngearán, go mbeifí in ann cúnamh a thabhairt duit. Is féidir tuilleadh a léamh anseo maidir le gearán a dhéanamh le ComReg.

Rialacha

Tá conarthaí tomhaltóra cosanta faoin Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980. Sa chás go bhfuil conradh agat le soláthraí seirbhíse, is féidir a bheith ag súil

  • go bhfuil an scil is gá ag an soláthraí chun an tseirbhís a chur ar fáil
  • go gcuirfear an tseirbhís ar fáil leis an gcúram agus an dúthracht is dual
  • go mbeidh an t-ábhar a úsáidtear slán agus go mbeidh na hearraí a sholáthraítear leis an tseirbhís ar chaighdeán indíolta

Is féidir tuilleadh a léamh maidir le do chuid cearta nuair a cheannaíonn tú seirbhís anseo.

Má bhain tú triail cheana as meicníocht ghearáin chustaiméara an tsoláthraí seirbhíse agus mura bhfuil tú sásta go fóill, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le ComReg, ar féidir leis, ag brath ar an ngearán, cabhair a thabhairt duit.

Rátaí

Tá rátaí do línte dialaithe agus don Bhanda Leathan ar fáil ón na hISPanna féin.


Cá háit a ndéanfaidh mé iarratais

Déan teagmháil leis an soláthraí seirbhíse idirlín a roghnaigh tú agus míneoidh siad duit cad is gá duit a dhéanamh go nascfar leis an idirlíon thú ó do theach.

An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide

1 Lárcheantar na nDugaí
Sráid na nGildeanna
BÁC 1
Éire
D01 E4XO

Teil:(01) 804 9668
Facs:(01) 804 9680
Láithreán Gréasáin: http://www.comreg.ie/

Page edited: 19 December 2017