Seirbhísí Cumarsáide

Seirbhísí Poist
Is é ComReg a rialaíonn seirbhísí poist in Éirinn. Tá roinnt oibritheoirí freagrach as an tseirbhís a chur ar fáil, lena n-airítear An Post, soláthraí seirbhíse comhchoitianta na hÉireann.

Eircode
Tugadh córas náisiúnta postchóid isteach ar a dtugtar Eircode. Tugadh Eircode nua uathúil do gach seoladh cónaithe agus gnó.

Seirbhísí teileafóin líne seasta
Is é ComReg a dhéanann seirbhísí cumarsáide a rialú in Éirinn. Cliceáil anseo chun faisnéis a rochtain ar conas soláthraí seirbhíse teileafóin líne seasta a roghnú

Líonraí teileafóin phóca
Ní raibh oiread rogha riamh ag tomhaltóirí maidir le fóin phóca agus seirbhísí fhóin phóca in Éirinn. Mínítear sa cháipéis seo faoi roinnt de na seirbhísí a chuireann soláthraithe seirbhíse teileafóin ar fáil agus na cearta atá agat agus tú ag baint leas as na seirbhísí sin.

Ceangal leis an idirlíon ón mbaile
Tá méadú seasta ar líon na dteaghlach sa tír atá ag ceangal leis an idirlíon. Treoraítear sa cháipéis seo thú chuig an bhfaisnéis ar sholáthraithe seirbhíse idirlín agus ar shábháilteacht idirlín.

Seirbhísí gutháin ardráta a rialú
Déantar seirbhísí gutháin ag ardráta a rialú in Éirinn. Is féidir fáil amach anseo cén chaoi a ndéantar cearta saoránach a chosaint, is cuma an bhfuil na seirbhísí sin dhá sholáthar in Éirinn nó dhá sholáthar thaobh amuigh d'Éirinn ach ar fáil anseo.

Deileáil le margaíocht díreach nár iarradh
Tá comhairle ar fáil sa cháipéis seo conas deileáil le margaíocht díreach nár iarradh (dramhphost)

Ag déileáil le glaonna díolacháin teileafóin gan iarraidh
‘Glaonna fuara' a thugtar ar ghlaonna díolacháin gan iarraidh a thagann ó chomhlachtaí nach ndearna tú gnó leo cheana. Anois is féidir leat tú féin a chlárú ar Bhunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta mar dhuine nach bhfuil ag iarraidh glaonna fuara a fháil. Liosta is ea an Bunachar Sonraí an Eolaire Náisiúnta de na huimhreacha teileafóin ar fad i ngach leabhar teileafóin poiblí nó atá le fáil ó fhiosrúcháin faoin eolaire.

Déileáil le ríomhphost déistineach nó gan iarraidh
Tá comhairle ar fáil sa cháipéis seo conas deileáil le ríomh-phost déistineach nár iarradh.

Ag déanamh gearáin faoi sheirbhísí teileachumarsáide nó seirbhísí poist
Déileálann ComReg le gearáin neamh-réitithe faoi sheirbhísí teileachumarsáide agus faoi sheirbhísí poist. Faigh amach conas agus cathain is ceart gearán a dhéanamh.
This document is in: Gnóthaí Tomhaltóirí > Cosaint Tomhaltóirí > Gearáin Thomhaltóirí