Na Meáin

Ceadúnais Teilifíse
Tá cur síos anseo ar cheadúnais teilifíse.

Gearán a dhéanamh maidir le clár teilifíse nó raidió in Éirinn
Tá cur síos sa cháipéis seo conas gearán a dhéanamh maidir le clár teilifíse nó raidió chuig an tÚdarás Craolacháin na hÉireann.

Gearán a dhéanamh faoi nuachtán nó faoi iris
Réitíonn Ombudsman an Phreasa gearáin a dhéanann an pobal in aghaidh nuachtáin agus irisí na hÉireann go tapa agus saor in aisce.

Cinsireacht foilseachánn
Déantar cinsireacht i gcónaí ar fhoilseacháin agus ar thréimhseacháin in Éirinn. Cur síos atá sa cháipéis seo ar an dlí faoi láthair maidir le cinsireacht agus cén chaoi inár féidir foilseacháin faoi leith a chosc.

Cinsireacht scannán in Éirinn
Scrúdaíonn an Cinsire Scannán gach scannán agus fístéip a bhfuil sé i gceist a scaipeadh ar an bpobal le cinntiú go bhfuileadar sásúil le go mbeadh an pobal ag breathnú orthu.

Cinsireacht Taifeadtaí Fístéipe agus DVD
Tá dualgas ar an gCinsire Scannán scrúdú a dhéanamh ar gach taifeadadh fístéipe/DVD atá le díol nó le dáileadh in Éirinn.