Bia

An tÚdaras Éireannach um Shábhailteacht Bia
Déanann an cháipéis seo cur síos ar dhualgais agus cumhachtaí an Údaráis Éireannaigh um Shábháilteacht Bia, an comhlacht a chomhordnaíonn na heagrais sábháilteachta bia uilig.
This document is in: Sláinte > Sábháilteacht bia

Sábháilteacht bia agus ag ithe lasmuigh den bhaile
Tugann an cháipéis seo comhairle ar fáil chun nimhiú bia a sheachaint agus tú ag ithe i mbialann.
This document is in: Sláinte > Sábháilteacht bia

Sábháilteacht agus nimhiú bia
Tá comhairle ar fáil anseo ar céard ba cheart do dhuine a dhéanamh má bhíonn sé/sí tinn de bharr bia truallaithe a ithe.
This document is in: Sláinte > Sábháilteacht bia

Sábháilteacht bia sa bhaile
Tabharann an doiciméad seo comhairle maidir le sábháilteacht bia sa bhaile.
This document is in: Sláinte > Sábháilteacht bia