Anseo atá tú: Baile > Gnóthaí Tomhaltóirí > Seirbhísí Airgeadais > Táirgí Airgeadais > Rialachán airgeadais

Rialachán airgeadais

Réamhrá

Tá Banc Ceannais na hÉireann freagrach as rialachán ghnólachtaí sheirbhís airgeadais in Éirinn. Cruthaigh an tAcht um Athchóiriú an Bhainc Cheannais 2010, a thosaigh ar 1 Deireadh Fómhair 2010, comhlacht aonair nua ar a dtugtar Banc Ceannais na hÉireann atá freagrach as baincéireacht cheannais agus rialachán airgeadais. Ghlac sé ionad na gcomhlachtaí bainteacha roimhe seo– Banc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (ar a dtugtar an Banc Ceannais go ginearálta) and Údarás Rialála Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (Rialtóir Airgeadais).

Céard a rialaíonn Banc Ceannais na hÉireann?

Rialaíonn an Banc Ceannais gníomhaíochtaí na ndreamanna seo a leanas:

 • Institiúidí Creidmheasa, idirghabhálaithe infheistíochta, stocbhróicéirí, malartáin airgeadais, scéimeanna comhinfheistíochta, cistí, cúiteamh infheisteora agus saincheisteanna gaolmhara um thomhaltóirí
 • Árachas saoil, árachas ginearálta agus saincheisteanna gaolmhara um thomhaltóirí
 • Iasachtóirí Airgid, idirghabhálaithe morgáiste agus creidmheasa, monatóireacht ar mhuirir chustaiméirí a ghearrann na hinstitiúidí creidmheasa agus saincheisteanna gaolmhara um thomhaltóirí
 • Comhair chreidmheasa

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar na hinstitiúidí airgeadais atá rialaithe anseo.

Cad é an príomhchuspóir atá ag rialúchán?

Is é an príomhchuspóir atá ag rialúchán:

 • Margadh sheirbhís airgeadais cothrom sábháilte do thomhaltóirí a chur chun cinn
 • Institiúidí slána sócmhainneacha airgeadais a chur chun cinn, agus muinín a thabhairt dá réir do thaisceoirí agus tomhaltóirí eile na dtáirgí airgeadais go mbeidh a gcuid infheistíochtaí sábháilte.

Déanann an Banc Ceannais monatóireacht agus feidhmiú ar chosaint tomhaltóirí, iompar gnó agus riachtanais stuamachta institiúidí airgeadais. Leagann sé síos riachtanais inniúlachta íosmhéid do chomhlachtaí.

Cad is cód iompair ann?

Tá roinnt cóid iompair reachtúla ag an mBanc Ceannais a chuireann oibleagáid ar institiúidí airgid a ghníomhú ar bhealach cothrom trédhearcach, agus ar mhaithe lena gcuid custaiméirí. Déanfar na cóid chosanta seo a phóilíniú agus a fhorfheidhmiú trí iniúchtaí ar an láthair a dhéanamh, le tacaíocht ó chumhachtaí forfheidhmithe. Tá cóipeanna de na cóid éagsúla ar fáil ar láithreán gréasáin rialachán airgeadais an Bhainc Cheannais.

Cá ndéanaim gearán faoi institiúid airgeadais?

Tá sé tábhachtach go ndéanann tú do ghearán i dtosach le do sholáthraí seirbhíse airgeadais. Is fearr do ghearán a dhéanamh le do sholáthraí i scríbhinn agus cóip de do litir a choimeád. Ní mór duit an deis a thabhairt do do sholáthraí chun súil a chaitheamh ar d’fhadhb agus ligean dóibh iarracht a dhéanamh chun réiteach a bhaint amach. Mura bhfuil tú sásta go fóill go bhfuil do ghearán á láimhseáil go cóir ag an ngnólacht, is féidir leat do ghearán a chur chuig an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi ghearán a dhéanamh in ár gcáipéis: Gearán a dhéanamh faoi sholáthróir sheirbhís airgeadais.

Cén áit inar féidir liom eolas a fháil faoi tháirgí airgeadais?

Cuireann an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) eolas ar fáil do thomhaltóirí maidir leis na cearta agus ar na costais, rioscaí agus na buntáistí a bhaineann le táirgí airgeadais éagsúla. Cabhraíonn an t-eolas leat rochtain a fháil ar na seirbhísí airgeadais is fearr a oireann duit. Coinníonn an CCPC láithreán gréasáin airgeadais do thomhaltóirí.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Banc Ceannais na hÉireann

Rialachán Airgeadais
Boisce Phoist 559
Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 224 6000
Lóghlao:1890 777 777
Facs:(01) 671 6561
Láithreán Gréasáin: http://www.centralbank.ie/regulation/Pages/home.aspx
R-phost: enquiries@centralbank.ie

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
Éire

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5555
Lóghlao:1890 432 432
Facs:(01) 402 5501
Láithreán Gréasáin: http://www.consumerhelp.ie/
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie


Page edited: 23 November 2015

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

 • Cosaint thomhaltóirí na seirbhísí airgeadais
  Má tá cuntas nó iasacht bainc agat le hinstitiúid airgeadais; is tomhaltóir seirbhísí airgeadais tú dá réir. Tá reachtaíocht ann a rialaíonn na déileálacha a bhíonn ag institiúidí airgeadais le tomhaltóirí.
 • Eagrais chosanta tomhaltóirí
  Tá roinnt eagras reachtúil agus deonach do thomhaltóirí in Éirinn chun túa chur ar an eolas faoi do chearta mar thomhaltóir. Tuairiscítear sa roinn seo ar na príomheagrais a fhéadann comhairle a thabhairt duit faoi do chearta mar thomhaltóir.
 • Gearán a dhéanamh faoi soláthróirí seirbhíse airgeadais
  Cinntíonn an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais go gearáin neamhréitithe ó chustaiméirí na soláthróirí seirbhísí airgeadais a fhiosrú, idirghabháil agus a bhreithniú go cothrom. Faigh amach tuilleadh faoi Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais anseo.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire du