Táirgí Airgeadais

Cosaint thomhaltóirí na seirbhísí airgeadais
Má tá cuntas nó iasacht bainc agat le hinstitiúid airgeadais; is tomhaltóir seirbhísí airgeadais tú dá réir. Tá reachtaíocht ann a rialaíonn na déileálacha a bhíonn ag institiúidí airgeadais le tomhaltóirí.

Rialachán airgeadais
Is é an Banc Ceannais na hÉireann rialtóir do gach seirbhís airgeadais in Éirinn.

Cineálacha árachais
Forbhreathnú ar na cineálacha árachais atá ar fáil agus cá háit a gheobhaidh tú tuilleadh eolais.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Árachas

Pinsin Phearsanta
Déanann an cháipéis seo cur síos ar na rialacha a bhaineann le pinsin phearsanta a eagraíonn daoine atá féin-fhostaithe nó fostaithe nach bhfuil aon scéim phinsin saothair acu.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Pinsin

Morgáiste a fháil
Ceangaltas fadtéarmach airgeadais is ea morgáiste. Is gá duit do chuid airgeadais a mheasúnú agus a chinntiú gur féidir leat na haisíocaíochtaí a dhéanamh. Chuir an Banc Ceannais teorainneacha ar mhéid morgáistí cónaithe.
This document is in: Tithíocht > Ag ceannach tí > Cabhair maidir le teach a cheannach