Creidmheas agus Fiacha

Ag fáil airgid ar iasacht
Nuair atá tomaltóirí ag fáil airgid ar iasacht, tugann an reachtaíocht cosaint orthu. Tugtar comhairle do dhaoine an iasacht cheart a oirfidh dá riachtanais a fháil agus tabharfar comhairle ann breathnú i gcúpla áit sula bhfaigheann duine iasacht.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Iasachtaí agus creidmheas

Creidmheas a fhógairt
Tá rialacha mionsonraithe ann lena rialaítear fógraíocht na seirbhísí agus na creidmheasa airgeadais. Is é Banc Ceannais na hÉireann a dhéanann monatóireacht ar chomhlíonadh na rialacha sin.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Iasachtaí agus creidmheas

Comhaontaithe fruilcheannaigh
Tá cur síos sa doiciméad seo ar an dlí a bhaineann le comhaontaithe fruilcheannaigh.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Iasachtaí agus creidmheas

Iasachtú airgid in Éirinn
Is é iasachtú airgid an cleachtas ina dtugtar iasachtaí airgid thirim nó ina soláthraítear earraí nó seirbhísí a aisíoctar ar ardleibhéal úis thar thréimhse ghearr ama. Faisnéis faoi conas a rialaítear iasachtú airgid agus na rialacha a bhaineann leis.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Iasachtaí agus creidmheas

An tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid
Is seirbhís saor in aisce agus faoi rún í an tSeirbhís Buiséadaithe agus Comhairle Airgid (SBCA) le haghaidh daoine a bhfuil fadhbanna fiachais acu
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Fiacha

Ús ar iasachtaí agus coigilteas
Má thógann tú airgead ar iasacht ó institiúid airgeadais, déanfar ús a ghearradh ort. Má dhéanann tú airgead a choigilt in institiúid airgeadais, déanfaidh tú ús a thuilleamh. Faigh amach faoi théarmaí difriúla a úsáidtear don ús a ghearrtar agus a thuilltear.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Coigiltis agus infheistithe