An Coimisiún um Rialáil Fóntas

Réamhrá

Is é an rialtóir do mhargaí leictreachais agus gáis nádúrtha in Éirinn ná an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRF). Bunaíodh é ar dtús in 1999 faoin Acht um Rialáil Leictreachais 1999. Ó shin i leith, tá feidhmeanna eile curtha leis faoi reachtaíocht eile, cosúil leis na feidhmeanna faoin Acht Gáis (Eatramhach) (Rialáil) 2002. Faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2013, is é an rialtóir le haghaidh seirbhísí uisce agus fuíolluisce poiblí. Faoin Acht Fuinnimh 2016, ceanglaíodh ar an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh (CRF) a ainm a athrú chuig an gCoimisiún um Rialáil Fóntas chun gach gné dá ról leathnaithe a léiriú.

Ról CRF

Spregann CRF iomaíocht sna hearnálacha leictreachais agus gáis nádúrtha. Déanann sé leas na gcustaiméirí a chosaint chomh maith, go háirithe daoine faoi mhíbhuntáiste agus daoine breacaosta, trí chinntiú go bhfuil caighdeáin na seirbhísí socraithe agus cód chleachtais curtha i bhfeidhm.

Tugann CRF ceadúnais do chomhlachtaí leictreachais agus gáis nádúrtha, agus leagann sé síos caighdeáin feidhmíochta a dhéanann sé a fhorghníomhú. Déanann an Coimisiún iarracht a chinntiú go bhfuil soláthar an gháis nádúrtha agus leictreachais do chustaiméirí sábháilte, slán agus iontaofa.

In éineacht leis an Northern Ireland Authority for Utility Regulation (NIAUR), reáchtálann an CRF Tionscadal Uile-Oileáin, agus í mar aidhm margadh aonair a chruthú do ghás nádúrtha agus leictreachas ar oileán na hÉireann.

Gearáin tomhaltóirí

Tá an CRF Foireann Custaiméirí Fuinnimh arna bunú chun cabhrú le custaiméirí a bhfuil ceisteanna lena soláthraí nó oibreoir líonra. Soláthraíonn an Fhoireann Custaiméirí Fuinnimh seirbhís neamhspleách gearáin a réiteach do chustaiméirí a bhain úsáid as a soláthraí nó oibreoir líonra ar phróiseas láimhsithe gearán agus nach bhfuil sásta leis an toradh.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin.

Teagmháil

An Coimisiún um Rialáil Fóntas

Foireann Chúraim Chustaiméirí
P.O. 11934 Bosca
Baile Átha Cliath 24
Éire

Teil:(01) 4000 800
Lóghlao:1890 404 404
Facs:(01) 4000 850
Láithreán Gréasáin: http://www.cru.ie/
R-phost: customercare@cru.ie

Page edited: 18 September 2018