Seirbhísí Fuinnimh agus Uisce

Seirbhísí gáis nádúrtha
Déanann an cháipeis seo cur síos ar na seirbhísí a thairiscíonn Bord Gais, an comhlucht reachtúil atá freagrach as soláthar, traiseoladh agus dáileadh gáis nádúrtha.

Seirbhísí leictreachais
Eolas faoi sheirbhísí leictreachais ar fáil in Éirinn. Cuirtear eolas ar fáil faoi voltas, úsáid tí, táillí, agus tá eolas faoi sheirbhísí do dhaoine le míchumais agus daoine níos sine san áireamh.

Soláthar uisce
Na bealaí éagsúla a sholáthraítear uisce do thithe agus do ghnólachtaí.
This document is in: Comhshaol > Seirbhísí uisce

Muirir uisce
Sonraí faoin gcóras le haghaidh muirir uisce tí, atá ar fionraí ar feah 9 mí ón 1 Iúil 2016.
This document is in: Comhshaol > Seirbhísí uisce

An Coimisiún um Rialáil Fóntas
Is é an rialtóir do mhargaí leictreachais agus gáis nádúrtha in Éirinn ná an Coimisiún um Rialáil Fóntas (CRF). Láimhseálann siad gearáin ó thomhaltóirí chomh maith. Faigh tuilleadh eolais.