Bannaí le Táirgí

Eolas

Má tá fabht in earra a cheannaigh tú féadfaidh tú an t-earra a thabhairt ar ais don mhiondíoltóir le caoi a chur air nó ceann nua a fháil ina áit nó a luach a fháil ar ais. Tugtar do chearta reachtúla orthu seo. Má tá banna nó urrús ag earra beidh cosaint bhreise agat agus beidh na cearta céanna seo ag úinéir an earra e le linn tréimhse na hurraíochta.

Bronnann ráthaíocht nó baránta ar tháirge breis cosanta agus tugtar an chosaint seo d’aon duine a bhíonn i seilbh na n-earraí i rith shaolré na ráthaíochta sin.

Séard is banna nó urrús ann ráiteas scríofa ón déantúsóir nó ó aon chomhlacht eile. Tugann banna nó urrús le fios go ndeiseoidh an déantúsóir nó an comhlacht eile an t-earra lochtach nó go dtabharfar ceann nua ina áit ar feadh achar áirithe ama tar éis é a cheannach. Baineann oibligeáid dlí le banna. Mar sin is féidir an té nach ndéanann de réir a bhanna a thabhairt chun cúirte. Ba chóir an t-eolas seo leanas a bheith sa bhanna scríofa:

 • na hearraí atá faoi bhanna
 • ainm agus seoladh an té a bhfuil an banna air
 • fad ama an bhanna
 • an chaoi le éileamh a dhéanamh faoi (ba chóir go mbeadh sé chomh héasca céanna le gnáth-bheart gnó)
 • na nithe atá geallta ag an té a bhfuil banna air, agus
 • aon táille a bheadh le híoc ag an gceannaitheoir le táirge a dheisiú (postas agus pacáistiú, mar shampla)

Go hiondúil bíonn banna le táirgí ar nós earraí fadsaolacha tís (leithéidí gréithe cistine agus baill troscáin) agus earraí leictreacha. D'fhéadfadh urrús ar feadh achar áirithe ama a bheith le seirbhísí áirithe cothabhála a dhéanfaí i dteach (taisdhíonadh tí, mar shampla).

Féadfaidh aon duine ráthaíochtaí a úsáid atá i seilbh earraí i rith thréimhse na ráthaíochta. Is mór is fiú urrús a bheith le bronntanas a fhaigheann tú mar ní theastaíonn cruthúnas ceannaithe le héileamh a dhéanamh. Seiceáil téarmaí agus coinníollacha na ráthaíochta i gcónaí.

Barántais Sínte

D'fhéadfadh sé go dtairgeofaí baránta sínte duit le hearraí móra leictreacha ar nós inneall níocháin. Clúdaíonn baránta sínte an t-earra nó an tseirbhís tar éis dáta deiridh bhanna an déantúsóra.Tá sé ar nós polasaí árachais agus tá sé go hiomlán roghnach. Sula n-íocann tú as baránta sínte, smaoinigh ar an gcostas ba ghnách a bheith ar an earra a dheisiú nó a ionadú.

Comhairle faoi urrúis agus barántaí

 • Déan an ráthaíocht agus an baránta a léamh agus a thuiscint go hiomlán
 • Cinntigh go gcumhdaíonn an baránta na fadhbanna is dócha a bheidh ort
 • Ná caill an ráthaíocht nó an baránta (má roghnaíonn tú chun ceann a fháil)
 • Ná déan dearmad go bhfuil banna agat má bhíonn fabht san earra
 • Smaoinigh go bhfuil cearta tomhaltóra agat i gcónaí

Tá an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí eolas ar ráthaíochtaí agus barántas ar a láithreán gréasáin ar féidir leat a bheith úsáideach.

Rialacha

Tá bannaí clúdaithe ag codanna 15 - 19 den Acht um Dhíol Earraí agus Soláthar Seirbhísí, 1980. Coinníoll ar bith i mbanna a deir gurb é an díoltóir nó an té a théann in urrús an t-aon eadránaí amháin i gcás éilimh, tá sé gan éifeacht.

Rataí

Go hiondúil ní bhaineann díoltóirí ná déantúsóirí táille amach ar bhannaí. D'fhéadfadh sé go mbeadh táille ar bharánta sínte ach ní cóir go gceapfá go bhfuil ort é a íoc os rud é go gcuireann urrús/baránta le do chearta mar thomhaltóir.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá téarmaí agus coinníollacha difriúla ag baint le bannaí éagsúla. Tá sé tábhachtach go dtuigfeá na coinníollacha seo agus tú ag ceannach táirge nó seirbhíse nó má tá tú ag brath an banna a úsáid. Eolas ar bith atá uait faoi bhannaí is féidir é a iarraidh in an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí.

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5500
Lóghlao:1890 432 432
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

Page edited: 4 November 2015