Cén áit le gearán a dhéanamh faoi Dhaoine Gairmiúla Leighis

Eolas

Is iad seo a leanas na comhlachtaí rialaithe reachtúla do lucht gairmiúil leighis in Éirinn. Go ginearálta, cuireann siad chun cinn ardchaighdeáin d’iompar gairmiúil, cothabhálann siad clár de phearsanra cáilithe agus déanann siad fiosrúchán ar mhí-iompar gairmiúil nó ar chumas i gcóir leigheas a chleachtadh. Go hiondúil, bíonn coiste do Chumas i gCóir Leighis a Chleachtadh acu nó coiste dá leithéid. Déileálann an coiste seo le gearáin maidir le hiompar chleachtóirí cláraithe. D’fhéadfadh an gearán a bheith faoi mhí-iompar gairmiúil agus/ nó faoi chumas le cleachtadh a dhéanamh mar gheall ar mhíchumas fisiciúil nó meabhrach.

Chuir an tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh córas um chlárú reachtúil ar fáil do dhá ghairm bheatha déag sláinte agus cúraim shóisialaigh. Is iad sin ná:

 • Bithcheimiceoirí cliniciúla
 • Diatéitigh
 • Eolaithe leighis
 • Teiripeoirí saothair
 • Radharceolaithe agus radharceolaithe oftalmacha
 • Ortoptaigh
 • Fisiteiripeoirí
 • Coslianna
 • Síceolaithe
 • Radagrafaithe
 • Oibrithe cúram sóisialta
 • Oibrithe sóisialta
 • Teiripeoirí urlabhra agus teanga

Bunaíodh an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU) i mí an Mhárta 2007. Tá Bord Clárúcháin á bhunú aici do gach ceann de na gairmeacha beatha seo, chomh maith le struchtúr coiste chun déileáil le gearáin a dhéantar in aghaidh gairmithe cláraithe. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi chlárú na ngairmithe cúraim shóisialaigh agus sláinte anseo.

Anseo, tugann muid na comhlachtaí rialaithe do na príomh-ghairmeacha leighis. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi ghníomhaireachtaí seirbhíse sláinte eile anseo.

Dochtúirí

Cosnaíonn an Chomhairle Leighis leasanna an phobail agus iad ag déileáil le cleachtóirí leighis cláraithe. Tá faisnéis maidir le gearán a dhéanamh ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle.

Fiaclóirí

Is comhlacht reachtúil é an Chomhairle Fiaclóireachta a dhéanann clárú ar fhiaclóirí. Is féidir leis an gComhairle ceist a chur faoi chumas an fhiaclóra chláraithe chun fiaclóireacht a chleachtadh. Is féidir dul i dteagmháil leo ar an bhfón:

Teil: (01) 676 2069/676 2226

Altraí

Is comhlacht reachtúil é an Bord Altranais a chumasaíonn clárú, rialú agus oideachas na n-altraí agus cúrsaí nach iad a bhaineann le banaltraí agus cleachtadh an altranais.

Poitigéir

Is comhlacht reachtúil é Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (CCÉ) a bunaíodh faoin Acht Cógaisíochta 2007 mar an rialálaí cógaisíochta. Tá sé mar chúram aige cleachtais agus gairm na cógaisíochta a rialáil. Caithfidh gach cógaslann a bheith cláraithe leis. Is í aidhm an Chumainn ná sábháilteacht na n-othar agus sláinte phoiblí a chur chun cinn, agus tá sé freagrach go príomhúil don phobal i gcoitinne.

Tréidlianna

Bunaíodh Comhairle Tréidlianna na hÉireann faoin Acht um Chleachtadh Tréidliachta 2005. Is í príomhaidhm na Comhairle ná cleachtadh an leighis agus an altranais tréidliachta a rialáil chun leasa an phobail. Tá faisnéis maidir le gearán a dhéanamh ar fáil ar láithreán gréasáin na Comhairle.

Cleachtóirí Chúraim Leighis Mhalartach

Gairmithe iad cleachtóirí comhlántacha agus malartacha cúram sláinte a úsáideann snáthaidpholladh, luibheanna, hoiméapaite, suathaireacht theiripeach, cógas oirthearach nó modhanna eile chun folláine a chur chun cinn nó chun cóireáil a chur ar riochtaí sláinte. Níl aon riachtanais clárúcháin reachtúla do cheachtaitheoirí leigheas comhlántach in Éirinn faoi láthair.

Cé nach mbíonn na cleachtóirí faoi réir rialáil ghairmiúil reachtúil, bíonn siad faoi réir reachtaíochta, ar nós cleachtóirí eile, an dlí cosanta tomhaltóirí, sláinte agus sábháilteachta, iomaíochais, conartha agus coiriúil ina measc.

Rialacha

Má tá gearán agat i gcoinne duine gairmiúil leighis, is féidir leat é a chur faoi bhráid na heagraíochta gairmiúla cuí. Tá eolas maidir le gearán a dhéanamh maidir le seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta ag healthcomplaints.ie. Is féidir treoirlínte a léamh faoi ghearán a dhéanamh anseo.

Teagmháil

CORU An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

Infinity Building
Lána Sheoirse
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
D07 E98Y

Teil:(01) 293 3160
Láithreán Gréasáin: http://www.coru.ie/
R-phost: info@coru.ie


Page edited: 26 January 2017