Earra in ionad, aisíocaíochta agus nótaí sochair

Réamhrá

Má cheannaíonn tú earraí neamhoiriúnacha nó lochtacha, tá tú i dteideal earra ionaid, deisiú, nó aisíocaíocht a fháil. Braitheann cibé acu an bhfuil tú i dteideal earra ionaid, deisiú nó aisíocaíochta a fháil ar na hearraí atá i gceist agus ar chúinsí eile. Soláthraíonn an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí samplaí de chásanna inar féidir leat bheith ag súil le hearra ionaid, deisiú nó aisíocaíocht ar láithreán gréasáin an CICT. Má tá tú i dteideal aisíocaíocht a fháil, is fiú a thabhairt faoi deara gur féidir leis an miondíoltóir nó an soláthraí aisíocaíocht a thabhairt in airgead, le seic nó le cuntas cárta creidmheasa. Má tá earraí á dtabhairt ar ais agat atá lochtach, ní ga duit glacadh le nóta creidmheasa nó dearbhán.

Mínítear thíos na difríochtaí idir aisíocaíochtaí, nótaí creidmheasa agus dearbháin.

  • Ciallaíonn aisíoc go dtugann an miondíoltóir do chuid airgid ar ais duit mar mhalairt ar na hearraí lochtacha. Má d’íoc tú le cárta dochair nó creidmheasa féadfaidh an díoltóir tú a aisíoc tríd an gcárta seachas le hairgead tirim. Má glacadh le gearán tomhaltóra uait, níl sé de cheart ag an miondíoltóir tabhairt ort glacadh le nóta sochair seachas aisíocaíocht.
  • Is nóta páipéir é nóta sochair a thugann an díoltóir don chustaiméir nuair a thugtar earraí ar ais. Tá an nóta sochair cosúil le dearbhán nach féidir a úsáid ach sa siopa nó sa slabhra siopaí ónar eisíodh é. Má thugann tú earraí lochtacha ar ais ní gá glacadh le nóta sochair. Tig leat deisiúchán, earra nua nó aisíoc a éileamh de réir cineál na n-earraí agus cúinsí eile. Má ghlacann tú le nóta sochair seans nach mbeidh tú in ann aisíoc a éileamh níos déanaí.
  • Is éard is dearbhán ann ná nóta páipéir nó cárta. Go hiondúil ní féidir an dearbhán a úsáid ach le soláthraí seirbhísí nó díoltóir ar leith. Nuair a cheannaíonn tú dearbhán, cinntigh go bhfuil na téarmaí soiléir (mar shampla, achar bailíochta an dearbháin). Níl ceart ar bith agat má chailltear an dearbhán.

Cuimhnigh, má thagann tú ar athrú intinne faoi earra a cheannaigh tú níl tú i dteideal é a thabhairt ar ais nó aisíoc a fháil. Sa chás seo, féadfaidh miondíoltóir aisíocaíocht nó nóta creidmheasa a thabhairt duit atá ar chomhionann le luach na n-earraí ach níl dualgas orthu amhlaidh a dhéanamh.

Ba cheart duit iarraidh i gcónaí ar fháltas nuair a cheannaíonn tú earraí nó seirbhísí.

Bíonn chuile chás tomhaltóra difriúil óna chéile; ní féidir rialacha ginearálta dochta a leagan síos. Mar sin, téigh i dteagmháil leis an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí nó eagras cosanta tomhaltóirí eile, le fáil amach céard iad do chearta go baileach.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

Teach Bloom
Sráid an Iarnróid
Baile Átha Cliath 1
D01 C576

Uaireanta Oscailte:- Línte oscailte Luan - Aoine 9rn - 6in
Teil:(01) 402 5500
Lóghlao:1890 432 432
Láithreán Gréasáin: http://www.ccpc.ie

Page edited: 27 July 2015