Gearáin Thomhaltóirí

Gearáin Úsáideoirí
Cur síos gairid ar an gcóras le deileáil le gearáin úsáideoirí agus an ról atá ag Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí.

Conas gearán tomhaltóra a dhéanamh
Soláthraítear cearta áirithe faoi reachtaíocht tomhaltóirí na hÉireann do cheannach earraí nó seirbhísí. Leideanna ar conas gearán a thabhairt go héifeachtach.

Earra in ionad, aisíocaíochta agus nótaí sochair
Má ghlactar le gearán a dhéanann tú tar éis earraí neamhfheidhmeacha nó lochtacha a cheannach, tá tú i dteideal earra nua, deisiú nó aisíoc a fháil. Míníonn an cháipéis seo do chearta maidir le haisíocaíochtaí.

Nós imeachta um éilimh bheaga
Déantar cur síos sa doiciméad seo ar an chaoi a n-oibríonn nós imeachta um éilimh bheaga.
This document is in: Dlí > Córas na gCúirteanna

Réiteach Malartach ar Dhíospóidí in Éirinn
D'fhéadfá a bheith in ann a réiteach díospóide go bhfuil tú le cuideachta in Éirinn ag baint úsáide as réiteach díospóide malartach. Cur síos ar an doiciméad seo a bhfuil réiteach díospóide malartach agus conas a fhéadfadh sé a bheith úsáideach do thomhaltóirí na hÉireann.

Cén áit le gearán a dhéanamh faoi thógáil agus feabhsuithe tí
Gairmeacha go leor a bhfuil baint acu feabhsúcháin tí. Anseo gheobhaidh tú eolas ar na heagraíochtaí éagsúla a bhíonn ag déileáil le ceirdeanna agus gairmeacha bainteach le foirgneamh bhaile nó feabhsúcháin tí.

Ag déanamh gearáin faoi sheirbhísí teileachumarsáide nó seirbhísí poist
Déileálann ComReg le gearáin neamh-réitithe faoi sheirbhísí teileachumarsáide agus faoi sheirbhísí poist. Faigh amach conas agus cathain is ceart gearán a dhéanamh.

Gearán a dhéanamh faoi thiománaí tacsaí, hacnaí nó limisín in Éirinn
Tá seirbhísí sábháilte, éifeachtúla á gcur ar fáil ag formhór tiománaithe tacsaí, hacnaí nó limisín. Faigh amach conas gearán a dhéanamh faoi dhroch-sheirbhís.
This document is in: Taisteal agus Áineas > Iompar Poiblí

Gearán a dhéanamh faoi soláthróirí seirbhíse airgeadais
Cinntíonn an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais go gearáin neamhréitithe ó chustaiméirí na soláthróirí seirbhísí airgeadais a fhiosrú, idirghabháil agus a bhreithniú go cothrom. Faigh amach tuilleadh faoi Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais anseo.

Cén áit le gearán a dhéanamh faoi dhaoine gairmiúla agus daoine eile
Tá go leor gairmeacha agus grúpaí scileanna comhlachtaí gairmiúla chun ionadaíocht a dhéanamh dá leasanna. Faigh amach anseo faoi a dhéanamh ar ghearáin faoi aturnae, abhcóide, múinteoir, cuntasóir nó comhairleoir nó teiripeoir chun a n-eagraíochtaí gairmiúla.

Cén áit le gearán a dhéanamh faoi Dhaoine Gairmiúla Leighis
Tá na gairmeacha leighis in Éirinn comhlachtaí rialála a chur chun cinn caighdeáin arda iompair ghairmiúil, clár de phearsanra cáilithe a choimeád ar bun agus líomhaintí mí-iompar gairmiúil nó aclaíochta a chleachtadh imscrúdú.

Díospóidí le hinstitiúidí airgeadais atá lonnaithe i dtír eile Eorpach
Is bealach é FIN-NET le deis a thabhairt teacht ar réiteach simplí agus tapaidh ar easaontas trasteorann idir tú féin agus soláthraí seirbhísí airgeadais.
This document is in: Airgead agus Cáin > Airgeadas pearsanta > Cosaint tomhaltóra