Seirbhís Idirghabhála don Teaghlach

Eolas

Céard í idirghabháil?

Seirbhís í idirghabháil a chuirtear ar fáil le cúnamh a thabhairt do lánúin a bhfuil cinneadh tógtha acu scaradhcolscaradh nó atá scartha cheana teacht ar a dtéarmaí réitigh féin agus ag an am céanna riachtanais agus leas na ndaoine ar fad atá i gceist a shásamh. Tugann an idirghabháil deis do dhaoine a gcinnithe féin a dhéanamh.

Cén chaoi gur féidir leis an idirghabháil cúnamh a thabhairt?

Spreagann an tSeirbhís Idirghabhála don Teaghlach lánúin atá ag scaradh le comhoibriú lena chéile le teacht ar shocruithe a bhfuileadar beirt sásta leo maidir leis na nithe seo a leanas ar fad nó cuid acu:

 • Bheith ina dtuismitheoirí ag na gasúir
 • Tacaíocht airgeadais
 • Teach cónaithe an teaghlaigh agus áitribh eile
 • Fadhbanna eile a bhaineann leis an scaradh

Tá ról an idirghabhálaí mar seo a leanas:

 • Castáil leis an lánúin lena chéile agus cúnamh a thabhairt dóibh teacht ar réiteach ar a gconspóidí
 • Atmaisféar a chruthú ina mbeidh an dá pháirtí ar chomhchéim ag glacadh páirte sa phróiséas le dea-thoil gan an láimh láidir a bheith ag duine amháin
 • Atmaisféar comh-oibre agus freagrachta a chruthú agus a chothú.
 • Cúnamh a thabhairt do lánúin deileáil le ceisteanna deacra tochtmhara a bhíonn ina mbacanna acu teacht ar chomhaontú.
 • Cúnamh a thabhairt do lánúin teacht ar chomhaontú go gcreideann siad a bheith cóir, cothrom agus gur féidir a chur i gcrích.

Cén chaoi a n-oibríonn an tseirbhís?

Tugann idirghabhálaí oilte proifisiúnta cúnamh don lánúin teacht ar a réiteach féin.

 • Bíonn an dá pháirtí i láthair
 • Is faoi rún a dhéantar an plé
 • Ní ghlacann an t-idirghabhalaí taobh amháin nó taobh eile.

Más mian le lánúin coinne a dhéanamh leis an tSeirbhís Idirghabhála don Teaghlach ní mór don bheirt acu dul i dteagmháil leis an tseirbhís agus cinntiú go bhfuileadar sásta a bheith i láthair.

Cé chomh fada a thógann sé?

Bíonn idir 3 agus 6 sheisiún i gceist. Maireann gach seisiún uair an chloig nó mar sin.

Toradh

Go hiondúil bíonn cáipéis scríofa a leagann síos sonraí an réitigh atá déanta ag an lánúin mar thoradh ar an idirghabháil. Is féidir an cháipéis seo a thabhairt chuig na dlíodóirí le Gníomhas Dlíthiúil Scartha agus/nó Ordú Colscartha a chur le chéile.

Céard é seisiún teaghlaigh?

Nuair atá an lánúin tagtha ar réiteach, ofráiltear seisiún do na tuismitheoirí in éineacht lena bpáistí leis na socruithe nua teaghlaigh a phlé leo.

Céard iad na buntáistí a bhaineann le hidirghabháil?

Ina measc:

 • Is seirbhís faoi rún í an tSeirbhís Idirghabhála don Teaghlach
 • Freastalaíonn gach comhaontú ar riachtanais faoi leith na ndaoine lena mbaineann sé
 • Tagann an dá pháirtí ar chomhaontú cothrom a nglacann siad beirt leis
 • Tugtar cúnamh do thuismitheoirí a bheith ina bpáirtnéirí i gcónaí maidir lena gclann a thógáil tríd pleananna tuismitheoireachta a chur le chéile atá pearsanta do chuile theaghlach.

Rialacha

Is féidir le lánúin phósta agus neamh-phósta freastal ar an tseirbhís seo.

Rataí

Níl aon táille le n-íoc ar an tSeirbhís Idirghabhála don Teaghlach.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian le lánúin coinne a dhéanamh ní mór don bheirt acu dul i dteagmháil leis an tseirbhís agus cinntiú go bhfuileadar sásta a bheith i láthair.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Soláthraíonn mBord um Chúnamh Dlíthiúil an tSeirbhís Idirghabhála don Teaghlach. Is féidir leat teacht ar liosta na n-oifigí Seirbhís Eadrána Teaghlaigh, chomh maith le heolas ar an tSeirbhís Idirghabhála Teaghlach ar ar láithreán gréasáin an mBord um Chúnamh Dlíthiúil. Tá siad freisin bileog ar an tseirbhís.

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

Sráid an Chalaidh
Cathair Saidhbhín
Ciarraí
Éire

Teil:066 947 1000
Lóghlao:1890 615 200
Láithreán Gréasáin: http://www.legalaidboard.ie
R-phost: info@legalaidboard.ie

Page edited: 31 May 2016