Gnéithe a thugann an cúirt san áireamh i gcásanna scaradh/ colscaradh/díscaoilte.

Eolas

Le foraithne scartha dhlíthúil, colscartha nó díscaoilte a cheadú, tá cumhacht ag an gcúirt réimse leathan ordaithe cúntacha a dhéanamh. Is dóibh seo a leanas a bhaineann na gnáth ordaithe cúirte:

Níl aon chaighdeán nó gnáth mhéid d'íocaíochtaí cothaithe socraithe agus faoi mar nach bhfuil aon rud leagtha síos ó thaobh cásanna a dhéanfadh an chúirt ordú ar leith i dtaobh teach an teaghlaigh. Nuair a thugtar san áireamh cad iad na horduithe a dhéanfar i ngach uile cás ar leith, scrúdóidh an chúirt cúrsaí iomlán an teaghlaigh agus díreofar isteach go háirithe orthu seo a leanas:

  • Ioncam, cumas saothrú agus sócmhainní an am i láthair agus faoi mar a bheidh amach anseo ag gach páirtí.
  • Riachtanaisí agus dualgaisí airgeadais an am i láthair agus faoi mar a bheidh amach anseo atá ag gach páirtí.
  • Caighdeán maireachtála an teaghlaigh roimh chliseadh an phósta/páirtnéireacht shibhialta- tabhairfeadh an chúirt é seo san áireamh, ach go fírinneach glacfar leis gurb amhlaigh a thiteann caighdeán maireachtála na páirtithe i bhformhór na cásanna de bharr iad scaradh óna chéile.
  • Aois na bpáirtithe, an fhad a bhíodar pósta/páirtnéirí sibhialta agus an fhad a mhair siad le chéile.
  • Riachtanaisí cóiríochta na páirtithe.
  • An t-ionchur a bhí, agus a d'fhéadhfadh a bheith,ag an mbeirt lánúin ar leas an teaghlaigh - san áireamh tá aon chabhair a tugadh a mhéadaigh ioncam agus achmhainní airgeadais an pháirtí eile.
  • An méid tionchar a bhí ag an bpósadh/páirtnéireacht shibhialta ar chumas saothrú na bpáirtithe.
  • Iompar na bpáirtithe.
  • Éifeacht aon bhuntáiste a chaill ceachtar páirtí de bharr scaradh dhleathúil, colscaradh nó díscaoilte.
  • Cearta aon duine eile a bhí tionchar ag an scaradh, colscaradh nó díscaoileadh air/uirthi.
Page edited: 9 February 2016