Scaradh, colscaradh agus díscaoileadh

Torthaí ar Scaradh nó Colscaradh
Cur síos gairid ar na torthaí a bhíonn ag scaradh agus colscaradh

Roghanna dlíthiúla tar éis cliseadh pháirtnéireacht shibhialta
Cuirtear i láthair na roghanna dlíthiúla tar éis cliseadh pháirtnéireacht shibhialta.

Seirbhís Idirghabhála don Teaghlach
Tá cur síos ginearálta sa cháipéis seo ar an tSeirbhís Idirghabhála don Teaghlach agus céard is brí le hidirghabháil.

Comhaontuithe idirscartha
A description of a Separation Agreement and how it works

Scaradh Dleathúil
Cur síos ar Scaradh Dleathúil agus an córas len é a chur i gcrích

Foraitheanta colscartha
Ceadaíonn foraithne cholscartha don dá pháirtí pósta athphósadh a dhéanamh. Sular féidir le cúirt colscaradh a dheonú, ní mór coinníollacha speisialta a chomhlíonadh, áfach.

Foraitheanta díscaoileadh
Tugann foraithne díscaoileadh cead don dá pháirtí i bpáirtnéireacht shibhialta pósadh. Caithfear conníollacha speisialta a chomhlíonadh, áfach, sular féidir le cúirt díscaoileadh a bhronnadh.

Gnéithe a thugann an cúirt san áireamh i gcásanna scaradh/ colscaradh/díscaoilte.
Na fachtóirí a thógann an cúirt san áireamh i gcás iarratas ar scaradh, colscaradh nó díscaoilte.

Orduithe agus comhaontuithe cothabhála
Cur síos ar an bpróiseas a bhaineann le hiarratas a dhéanamh ar ordú cothabhála.

Teach an teaghlaigh agus tithe comhroinnte
Céard atá i gceist le teeach an teaghlaigh agus na horduithe gur féidir a dheanamh ina leith.

Conas a mheasúnaítear pinsin le linn idirscartha/colscartha/scaoilte
Cur síos ar phinsin mar mhaoin agus orduithe ceartú pinsin.

Cearta comharbais i ndiaidh idirscartha/colscartha/scaoilte
Leagann an dlí síos go cruinn cad iad na cearta comharbais atá ag duine in Éirinn. Faigh amach cén tionchar a bheadh ag colscaradh nó scaradh ó do chéile ar do chearta comharbais.

Scaradh agus Colscaradh: Páistí
Cur síos ar cosaint, cumhdach agus insroichteacht

Ceapadh Atharthachta
Cur síos ar an rial ceapadh atharthachta i gcásanna pósta agus neamhphósta agus toradh an riail seo ar chearta páistí do oidhreacht agus cothú.

Cáin agus íocaíochtaí cothabhála
Déantar íocaíochtaí cothabhála ó chéile amháin go céile eile a phlé anseo ó thaobh cúrsaí cánacha.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim

Scaradh, colscaradh agus creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim
Cur síos mion ar na rialacha a bhaineann le cáin ioncaim tar éis scartha/colscartha.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Creidmheasanna agus faoiseamh cáin ioncaim

Cánacha Caipitiúla tar éis scartha/colscartha
Cur síos gairid ar an tionchar a bhíonn ag scaradh/colscaradh ar chánacha Caipitiúla - cáin ar ghnóthacháin caipitiúla, cáin ar fháltais caipitiúla agus stampdhleacht.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Cánacha Caipitil