Leasa Shóisialaigh

Eolas

I gcás an chuid is mó de na héilimh ar leasa sóisialacha in Éirinn (mar shampla, éilimh maidir le cúnamh dífhostaíochta) agus liúntas breise leasa shóisialaigh, caitear mar a chéile le lánúineacha neamhphósta atá in aontíos agus le lánúineacha pósta.

Beidh baint ag an stádas pósta atá agat le do theideal ar Phinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh.

Ní féidir Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh a éileamh ach amháin sa chás go bhfaigheann d’fhear céile/do bhean chéile ó do pháirtnéir sibhialta bás. Ní bheidh tú i dteideal an phinsin sin sa chás go bpósann tú in athuair.

Má tá tú in amhras maidir leis an gcaoi a gcuirfeadh an stádas pósta atá agat isteach ar d’éileamh, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig leasa shóisialaigh áitiúil. I gcás liúntas breise leasa shóisialaigh, da cheart duit teagmháil a dhéanamh le hionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí(a tugadh an tOifigeach Leasa Pobail air roimhe seo) i d'oifig áitiúil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá breis faisnéise faoi conas a imreoidh do stádas pósta nó conas a fhéadfaidh do stádas pósta tionchar a imirt ar do theidlíochtaí ar fáil i gcónaí ó d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh. Beidh an fhoireann sásta do chuid teidlíochtaí a mhíniú agus foirmeacha a chomhlánú.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le hionadaí na Roinne Coimirce Sóisialaí ag d’oifig áitiúil.

Page edited: 26 October 2016