Oidhreacht

Eolas

Imríonn do stádas sibhialta tionchar ar do chearta chun oidhreacht a fháil ó do chéile/pháirtnéir. Tá an ceart céanna dlíthiúil ag céilí agus ag páirtnéirí sibhialta chun oidhreacht a fháil agus bíonn na cearta céanna acu maidir le díthiomnacht. Déantar uacht a aisghairm go huathoibríoch nuair a phóstar thú, mura ndearnadh í in oirchill an phósta sin. Tá tiomnacht in uacht le duine atá mar fhinné leis an uacht nó le céile an duine sin ar neamhní.

Rialacha

Muna bhfuil tú pósta, ní féidir leat oidhreacht a fháil ó do pháirtí muna bhfágann sé/sí tiomnacht agat in uacht bhailí. Ach, tá céile i dteideal oidhreachta ar a dtugtar "sciar dleathúil" d'eastát a c(h)éile básaithe fiú:

 • muna bhfuil aon uacht ann
 • má tá an uacht bhailí
 • má tá uacht bhailí ann, ach go bhfuil fiorbheagán nó tada fágtha ag an gcéile beo.

D'fhéadfadh sé go mbeadh tionchar indíreach ag stádas pósta an duine básaithe ar chearta oidhreacha a c(h)uid páistí.

Cearta Oidhreacha an Chéile

Braitheann sciar dleathúil an chéile bheo ar dhá rud:

 • an bhfuil uacht bhailí ann
 • an bhfuil aon pháistí ag an gcéile a bhásaigh

Tá tú i dteideal an eastáit ar fad:

 • muna bhfuil aon uacht ann nó muna bhfuil an uacht bhailí, agus
 • muna bhfuil aon pháistí ná garpháistí ag an gcéile básaithe.

Tá tú i dteideal dhá thrian den eastát:

 • muna bhfuil aon uacht bhailí ann, agus
 • má tá páistí nó garpháistí ag an gcéile básaithe.

Tá tú i dteideal leath an eastáit:

 • má tá uacht bhailí ann, agus
 • muna bhfuil páistí nó garpháistí ag an gcéile básaithe.

Tá tú i dteideal trian den eastát:

 • má tá uacht bhailí ann, agus
 • má tá páistí nó garpháistí ag an gcéile básaithe.

Más tú an céile atá beo ba cheart an ceart seo a chur in iúl duit agus ba cheart duit iarratas a dhéanamh ar an bpointe ar do sciar dleathúil. D'fhéadfadh sé go ndéanfadh tú éileamh ar theach an teaghlaigh a fháil mar do sciar dleathúil, fiú má fágadh an teach chuig duine eile san uacht. Más fiú níos mó ná do sciar dleathúil é teach an teaghlaigh go hiondúil beidh ort an fuílleach a íoc le heastát an té atá básaithe. Ach, i gcásanna crua is féidir iarratas a dhéanamh chuig an gcúirt go dtabharfaí an teach cónaithe duit tríd an bhfuílleach a íoc nó suim eile a cheapann an Chúirt a bheith réasunta.

Cearta Oidhreacha Páistí

Tá na cearta oidhreachta céanna óna thuismitheoirí ag páistí a rugadh taobh istigh agus taobh amuigh den phósadh. Ach, d'fhéadfadh sé go mbeadh an fhadhb bhreise ag páistí a rugadh taobh amuigh de phósadh atharthacht a chruthú má tá easaontas ann. D'fhéadfadh stádas pósta a dtuismitheora tionchar a bheith aige ar chearta oidhreacha páistí.

Tá páistí (faoi aois nó fásta) i dteideal eastát iomlán a dtuismitheora roinnte go cothrom eatarthu:

 • muna bhfuil aon uacht ann nó muna bhfuil an uacht bhailí, agus
 • muna bhfuil an tuismitheoir a bhásaigh pósta agus/nó má tá a c(h)éile básaithe cheana.

Níl na páistí i dteideal ach aon trian den eastát roinnte go cothrom eatarthu:

 • muna bhfuil aon uacht ann nó muna bhfuil an uacht bhailí, agus
 • má tá an tuismitheoir a bhásaigh pósta agus má tá a c(h)éile fós beo.
Page edited: 25 October 2016