Lánúineacha pósta

An Tionchar a bheidh ag pósadh ar stádas
Tagann go leor torthaí fad téarmacha san áireamh de bharr an phósta agus tá raon réimsí ina bhfuil éifeacht a bheith ar do chuid cearta agus do chuid dualgais.

Stádas caomhnóireachta aithreacha
Bíonn cearta uathoibríocha caomhnóireachta ar a leanbh ag athair atá pósta le máthair a linbh. Ní bhíonn cearta uathoibríocha ag aithreacha neamhphósta.

Oidhreacht
Braitheann do chearta oidhreachta ó do chéile/phairtí ar do stádas pósta.

Leasa Shóisialaigh
Cur síos ar chuid de na hathruithe a bheidh ar do theidealachtaí Leasa Shóisialaigh de bharr do stádas pósta.

Cáin a ghearradh ar dhaoine pósta agus ar pháirtnéirí sibhialta
Tá trí bhealach inar féidir cáin a ghearradh ort mar dhuine pósta in Éirinn. Déan iniúchadh ar na roghanna agus faigh amach cén chaoi iarratas a dhéanamh.
This document is in: Airgead agus Cáin > Cáin > Cáin ioncaim

Ag éirí i do shaoránach Éireannach trí phósadh nó pháirtnéireacht sibhialta
Más náisiúnach neamh-Éireannach tú atá pósta nó i bpáirtnéireacht sibhialta le saoránach Éireannach agus má chomhlíonann tú coinníollacha áirithe, b'fhéidir go mbeidh tú i dteideal éirí i do shaoránach Éireannach.
This document is in: Ag bogadh tíre > Saoránacht

Cearta cónaithe do bhaill teaghlaigh
D’fhéadfaidh náisiúnaigh eachtrannacha a bhogann go hÉirinn i ndteideal a gclann a thabhairt chun cónaí leo anseo.
This document is in: Ag bogadh tíre > Teacht go hÉirinn > Cearta Cónaithe in Éirinn

Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile
Mionsonraí na socruithe le teacht ar fhostaíocht a dhéanamh do chéilí, do pháirtnéirí agus do chleithiúnaigh shaoránaigh neamh-LEE atá ina sealbhóirí Ceada Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha nó taighdeoirí.
This document is in: Fostaíocht > Oibrithe imirceacha > Ceadanna fostaíochta