Searmanais an phósta reiligiúnacha agus saolta

Réamhrá

Tar éis theacht i bhfeidhm Chuid 6 den Acht um Chlárú Sibhialta 2007 i Samhain 2007, chun pósadh go dleathach, tá sé de dhíth ort Foirm Chláraithe Pósta (FCP) a fháil ón gCláraitheoir, agus caithfidh cibé duine atá ag sollúnú do phósadh a bheith ar Chlár na Sollúnóirí. Eisíonn an Cláraitheoir an FCP nuair a thugann tú fógra 3 mhí don Chláraitheoir.

Rialacha

Má tá tú ag pósadh trí shearmanas reiligiúnach nó saolta, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le húdaráis an comhlacht lena mbaineann, chun comhairle a fháil maidir leis an gceist a bhogadh ar aghaidh. Inseofar duit céard iad na riachtanais atá ag an bhforas ionas gur féidir leat pósadh faoina gcuid deasghnátha.

Cé gur féidir searmanas pósta reiligiúnach nó saolta a chur ar bun de réir nósanna agus deasghnátha an fhorais reiligiúnaigh nó saolta, tá riachtanais áirithe ann nach mór a chomhlíonadh ionas go mbeidh an pósadh dlíthiúil.

Clár na Sollúnóirí

Ní mór don té atá ag sollúnú an phósta a bheith ar Chlár na Sollúnóirí (pdf), atá á choinneáil ag an bPríomh-Chláraitheoir. Tá liosta ann de na cláraitheoirí sibhialta agus na baill de na forais reiligiúnacha agus saolta éagsúla atá ainmnithe ag na forais mar shollúnóirí. Is féidir é a scrúdú ag d'oifig clárúcháin áitiúil.

Finnéithe

Caithfidh an searmanas tarlú i láthair beirt fhinnéithe atá 18 bliana d'aois nó os a chionn.

Foirm Chláraithe Pósta

Má dhéanann tú na riachtanais fógartha 3 mhí a chomhlíonadh agus nach bhfuil aon bhac pósta i gceist, eiseoidh an Cláraitheoir Foirm Chláraithe Pósta (FCP) a thabharfaidh cead pósta duit. Ba chóir duit an FCP a thabhairt don té a bheidh ag sollúnú an phósta roimh an tsearmanais phósta.

Díreach tar éis an tsearmanais phósta, caithfidh FCP a beith sínithe agat féin, ag do chéile, ag an mbeirt fhinnéithe agus ag an té a rinne sollúnú ar an bpósadh. Ba chóir an FCP a sheoladh ar ais chuig Cláraitheoir taobh istigh d'aon mhí amháin, chun go gclárófar an pósadh. Ní gá é a sheoladh ar ais chuig an gCláraitheoir a d'eisigh é.

Searmanas an Phósta

Cé gur féidir searmanas an phósta a cheiliúradh de réir chustaim agus deasghnátha an fhorais reiligiúnaigh nó saolta, ní mór duit féin agus don té atá tú ag pósadh dhá dhearbhú a dhéanamh le linn an tsearmanais:

  • Nach bhfuil aon bhac pósta ar eolas agaibh
  • Go nglacann sibh a chéile mar fhear céile agus bean chéile

Is faoin bhforas atá an cinneadh maidir leis an ionad don tsearmanas. De réir na reachtaíochta, ní mór don áit a bhfuil an sollúnú ar bun a bheith oscailte don phobal. Ciallaíonn sé seo nach mór don rochtain ar an ionad don phobal go ginearálta a bheith neamhtheoranta.

Seirbhísí Ateangaireachta

Mura bhfuil dóthain tuisceana agat féin, ag an gcéile beartaithe, nó ag ceachtar den bheirt fhinnéithe nó ag an sollúnóir ar an teanga ina bhfuil an searmanas á thionól ionas gur féidir leo an searmanas a thuiscint, caithfear seirbhísí ateangaire a sholáthar. Is tusa atá freagrach as na seirbhísí a sholáthar.

Page edited: 7 February 2013