Clárú Pósta

Réamhrá

Ón Samhain 2007 i leith, tar éis theacht i bhfeidhm Cuid 6 den Acht um Chlárú Sibhialta 2004, is é an nós imeachta clárúcháin céanna atá i gceist do phósadh más ag pósadh in Oifig Chláraithe nó trí shearmanas reiligiúnach nó saolta atá lánúin.

Rialacha

Má tá tú ag pósadh trí shearmanas sibhialta in Oifig Chláraithe nó áit cheadaithe eile, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir na bPóstaí Sibhialta don dúiche ina bhfuil sé beartaithe agat pósadh, chun faisnéis a fháil maidir leis an gceist a bhogadh ar aghaidh. Má tá tú ag pósadh trí shearmanas saolta nó reiligiúnach, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le húdaráis an comhlachtlena mbaineann, chun comhairle a fháil maidir leis an gceist a bhogadh ar aghaidh.

Ó Shamhain 2007 i leith, tá ar lánúin a bheidh ag pósadh fógra i bpearsan a thabhairt go bhfuil sé beartaithe acu pósadh do Chláraitheoir ar a laghad 3 mhí roimh dháta beartaithe a bpósta. Ba cheart do lánúin atá i bpáirtnéireacht shibhialta ar mian leo pósadh teagmháil a dhéanamh leis an gCláraitheoir a threoróidh tríd an bpróiseas iad. Is féidir an fógra a thabhairt d’aon Chláraitheoir.

Mura bhfuil aon bhac ar do phósadh, eiseoidh an Cláraitheoir Foirm Chláraithe Pósta (FCP) duit a thugann cead duit pósadh. Léigh tuilleadh faoi riachtanais fógartha anseo.

Ba chóir duit an FCP a thabhairt do cibé a bheidh ag sollúnú bhur bpósadh, roimh shearmanas an phósta. Díreach tar éis an tsearmanais phósta, caithfidh FCP a beith sínithe agat féin, ag do chéile, ag an mbeirt fhinnéithe agus ag an té atá ag sollúnú an phósta.

Clárú

Má phósann sibh trí shearmanas sibhialta, déanfaidh an Cláraitheoir a rinne sollúnú ar an bpósadh an pósadh a chlárú leis an eolas ar an FCP chomh luath agus is féidir tar éis an tsearmanais. Má phósann sibh trí shearmanas reiligiúnach nó saolta, ba chóir an FCP a thabhairt do Chláraitheoir taobh istigh de mhí amháin, chun go gclárófar an pósadh. Ní gá é a sheoladh ar ais chuig an gCláraitheoir a d'eisigh é.

Faoi Alt 50 den Acht um Chlárú Sibhialta 2004, mura seoltar an FCP comhlánaithe ar ais chuig Cláraitheoir taobh istigh de 56 lá den dáta pósta beartaithe a taifeadadh ar an FCP, is féidir leis an gCláraitheoir fógra a sheirbheáil ort ag éileamh ort an FCP a sheoladh ar ais taobh istigh de 14 lá tar éis duit an fógra a fháil. Mura gcloíonn tú leis an riachtanas seo, is féidir leis an gCláraitheoir fógra a sheirbheáil ort ag éileamh ort a bheith i láthair ar dháta ar leith ag oifig an Chláraitheora (nó in áit eile a thugtar sa bhfógra) leis an FCP comhlánaithe. Mura féidir leat an FCP a thabhairt don Chláraitheoir nuair a bhuaileann sibh le chéile, tá 14 lá breise agat chun é a thabhairt.

Ní féidir leat do theastas pósta a fháil go dtí go gcláraítear an pósadh.

Clárú póstaí taobh amuigh d'Éirinn

De ghnáth tá póstaí shaoránaigh Éireannacha thar lear cláraithe sa tír ina dtarlaíonn siad. Níl feidhm ar bith ag Oifig an Ard-Chláraitheora (taisclann sibhialta lárnach do thaifid maidir le breitheanna, básanna agus póstaí in Éirinn) i gclárú póstaí saoránach Éireannach a tharlaíonn thar lear, ná comhairle a thabhairt maidir póstaí den sórt sin. chláraítear póstaí a tharlaíonn lasmuigh den stát in Éirinn.

Is iondúil go nglacfar le do theastas pósta eachtrannach maidir le cuspóirí oifigiúla in Éirinn, nuair is gá duit fianaise a léiriú go bhfuil tú pósta. Má tá an teastas i dteanga eachtrannach, ní mór duit aistriúchán oifigiúil a chur ar fáil, nó aistriúchán ó ghníomhaireacht aistriúcháin aitheanta.

Rátaí

Níl aon táille a ghearrtar chun pósadh a chlárú, nó chun earráidí ar theastas pósta a cheartú. Gearrtar táillí ar chóipeanna deimhnithe.

Tá deimhniú arna eisiúint chun críocha leasa shóisialaigh ar chostas laghdaithe. Fianaise go bhfuil sé chun críocha leasa shóisialaigh ag teastáil, mar shampla litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí.

Is iad na táillí a ghearrtar ar theastas ná:

  • €20 do lántheastas caighdeánach
  • €1 do chóip chun críocha leasa shóisialaigh (litir ón Roinn Coimirce Sóisialaí ag teastáil)
  • €4 do chóip neamhdheimhnithe d’iontráil isteach sa Clár
  • €10 go bhfuil deimhniú fíordheimhnithe (ar fáil ón Oifig Chlár Ghinearálta amháin)

Conas iarratas a dhéanamh

Chun cóip a fháil de do theastas pósta, ba chóir duit dul i dteagmháil le Cláraitheoir do Bhreitheanna, Póstaí agus Básanna, ag tabhairt an dáta díreach agus an áit ar tharla an pósadh chomh maith le hainmneacha na beirte a phós.

foirm iarratais i gcomhair cóip de theastas pósta ar fáil anseo.

Is féidir leat cur isteach ar-líne ar chóipeanna de theastais.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Má phós tú in Éirinn (cibé an searmanas sibhialta, saolta nó reiligiúnach a bhí ann) is féidir leat cóip de do Theastas Pósta a fháil ó Cláraitheoir do Bhreitheanna, Póstaí agus Básanna. Is féidir leat cur isteach ar-líne ar chóipeanna de theastais nó cóip a fháil ó:

An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta

Oifigí an Rialtais
Bóthar an Chlochair
Ros Comáin
Roscommon
Ireland

Teil:+353 90 663 2900
Lóghlao:1890 25 20 76
Facs:+353 90 663 2999
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/en/Pages/General-Register-Office.aspx
R-phost: gro@groireland.ie

nó ó aon Chláraitheoir do Bhreitheanna, Póstaí agus Básanna

Page edited: 22 March 2016