Pósadh

Eolas

Is cinneadh tábhachtach é nuair a shocraíonn duine go bpósfaidh sé/sí agus is é ceann de na heachtraí is tábhachtaí é i saol duine. Chomh maith leis an scleondar a bhaineann le pleanáil do lae mhóir, tá rialacha agus nósanna imeachta a chaithfidh tú a leanúint chun go mbeidh tú in ann pósadh in Éirinn. Baineann rialacha agus nósanna imeachta leis chomh maith má roghnaíonn tú pósadh thar lear. Anseo, tósaímid ag an tús agus tugaimid treoir duit trí na nithe éagsúla a chaithfidh tú a bheith ar an eolas futhu.

Beidh tionchar láithreach ar go leor réimsí de do shaol, taobh amuigh de na rialacha a bhaineann le cén uair agus cén áit is féidir leat pósadh. B’fhéidir nach bhfeasach duit é, ach ar chuid de na nithe a athróidh tá do stádas dlíthiúil, do chearta oidhreachta agus pinsin. Athróidh réimsí eile de do shaol chomh maith, agus déanaimid scrúdú orthu siúd agus ar cheisteanna eile sa doiciméad seo.

Riachtanais phósta

Is féidir le lánúin atá den ghnéas céanna nó nach bhfuil den ghnéas céanna pósadh in Éirinn. Is é an aois íosta chun dul ag pósadh in Éirinn 18 bliain d'aois. Má tá tú i do chónaí de ghnáth in Éirinn agus gur mian leat a fháil pósta thar lear, ní mór duit a bheith d'aois ar a laghad 18. Tá roinnt eisceachtaí i gceist, léigh faoi riachtanais aoise chun pósadh. Go bunúsach, is ionann an riail aoise is cuma má tá sé i gceist agat pósadh le searmanas reiligúnda, saolta nó sibhialta. Chomh maith leis sin caithfidh sé go bhfuil sé ar do chumas pósadh. Is é sin caithfidh tú aontú gan bac leis an bpósadh agus caithfidh sé a bheith ar do chumas a thuiscint céard a chiallaíonn pósadh. Léigh tuilleadh faoi riachtanais dlíthiúla pósta.

Riachtanais fhógra a bhaineann le pósadh

Ó Shamhain 2007 i leith, ní mór do dhuine ar bith a phósann in Éirinn (gan aird ar cé acu an saoránach Éireannach nó náisiúnach iasachta iad) fógra 3-mhí a thabhairt sula bpósann siad. Ní mór duit an fógra seo a dhéanamh i bpearsan le Cláraitheoir ar bith. Ní bhaineann an ceanglas chun fógra 3 mhí a thabhairt le páirtnéirí sibhialta ar cláraíodh a bpáirtnéireacht shibhialta in Éirinn. Má roghnaíonn páirtithe sibhialta a bheith pósta, beidh a bpáirtnéireacht díscaoilte go huathoibríoch.

Is féidir leat faisnéis a fháil ar conas fógra a thabhairt don Chláraitheoir go bpósfar thú in Éirinn anseo.

Bealaí éagsúla chun pósadh a dhéanamh

Tá bealaí éagsúla dlíthiúla ann chun pósadh in Éirinn, trí shearmanas reiligiúnach, searmanas saolta nó searmanas sibhialta. Tugaimid treoir do na bealaí dlíthiúla chun pósadh in Éirinn amháin. Faigh amach faoi searmanais phósta shibhialta in Éirinn. Léigh eolas ginearálta faoi searmanais reiligiúnda no saolts phósta in Éirinn. D’fhéadfadh riachtanais difriúla a bheith ag creidimh dhifriúla nó comhlachtaí saolta, mar sin seiceáil roimh ré le ball cuí den chléir nó comhlacht chun tuilleadh eolais a fháil.

Ón Samhain 2007, is cuma cén bealach a phósann tú (trí shearmanas sibhialta, saolta nó reiligiúnach), tá an próiseas cláraithe mar an gcéanna. Tar éis duit fógra a thabhairt, déanann an Cláraitheoir Foirm Chláraithe Pósta (FCP) a eisiúint, a thugann údarú duit le pósadh. Tugann tú í seo chuig an duine a bheidh ag sollúnú an phósta agat. Tar éis an tsearmanais phósta, ba chóir an FCP comhlánaithe a thabhairt chuig an gCláraitheoir laistigh d'aon mhí amháin, chun go gclárófar an pósadh.

Ag pósadh taobh amuigh d’Éirinn

Má tá sé i gceist agat pósadh thar lear, ba cheart duit a thuiscint go mbraitheann bailíocht dlithiúil do phósta, i bpáirt, ar dhlíthe na tíre ina bpósann tú. Sna chuid is mó de chásanna, fiú muna mbaineann sé le chuile chás, bíonn na nósanna dlíthiúla an-éagsúil ó na cinn in Éirinn. Tá eolas ar fáil anseo do shaoránaigh Éireannacha atá ag pleanáil pósta thar lear.

Athruithe do do stádas i ndiaidh do phósta.

Bíonn tionchar ag pósadh ar go leor réimsí de do shaol. Cuimsíonn siad árachas saoil agus pinsin, oidhreacht, ceapadh maidir le hatharthacht, agus fiú cáin. Faigh amach cén tionchar atá ag pósadh ar do stádas dlíthiúil.

Is gealltanas tromchúiseach é pósadh. Má tá tú feasach ar na nósanna imeachta éagsúla roimh ré ba cheart go gcabhróidh sé sin leat do phósadh a phleanáil agus a eagrú. Chomh maith leis sin, má tá tú feasach ar na bealaí ina mbeidh tionchar ag pósadh ar do stádas dlíthiúil, cabhróidh sé sin leat na bealaí ina mbeidh tionchar ag an bpósadh ar do chearta agus do theidlíochtaí i rith do shaoil, a thuiscint.

Page edited: 20 November 2017