Bealaí dlíthiúla difriúla le bheith pósta

Eolas

Nuair atá tú cinnte go bhfuil cumas pósta agat, is féidir leat cinneadh a dhéanamh cén chaoi ar mhaith leat pósadh in Éirinn. D'fhéadfá pósadh sibhialta in Oifig Chláraithe a roghnú nó pósadh trí shearmanas saolta nó reiligiúnach. Tá póstaí a tharlaíonn in Éirinn trí shearmanais reiligiúnacha n saolta sonraithe nó trí shearmanas sibhialta (is é sin, in Oifig Chláraithe nó áit cheadaithe eile) chomh bailí céanna agus ceangailteach de réir dlí na hÉireann.

Má chinneann tú searmanas reiligiúnach, saolta nó sibhialta a bheith agat, beidh Foirm Chláraithe Pósta de dhíth ort, a aimseoidh tú trí na riachtanais fógartha a chomhlíonadh.

Sonraigh le do thoil go ndéileálann an rannóg seo le riachtanais dhlíthiúla amháin maidir le pósadh atá bailí de réir dlí. Má tá tú ag pósadh trí shearmanas reiligiúnach nó saolta, ba chóir duit a gcuid riachtanais a phlé le ceiliúraí an phósta agat.

Baineann na nósanna imeachta a leanas le duine ar bith atá ag pósadh in Éirinn, cibé an saoránach na hÉireann nó náisiúnach coigríche atá i gceist.

Rialacha

Má tá tú ag pósadh in Éirinn trí shearmanas sibhialta in Oifig Chláraithe nó áit cheadaithe eile, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir na bPóstaí Sibhialta don dúiche ina bhfuil sí beartaithe agat pósadh, chun faisnéis a fháil maidir leis an gceist a bhogadh ar aghaidh. Má tá tú ag pósadh trí shearmanas saolta nó reiligiúnach, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le húdaráis an comhlacht lena mbaineann, chun comhairle a fháil maidir leis an gceist a bhogadh ar aghaidh. Ón Samhain 2007, déanann An tSeirbhís um Chlárú Sibhialta Clár Sollúnóirí an Phósta (pdf) a choinneáil, agus caithfidh duine ar bith atá ina shollúnaí de phósadh sibhialta, saolta nó reiligiúnach a bheith ar an gClár. Is féidir an Clár a scrúdú in Oifig Chláraithe ar bith.

Is féidir pósadh atá ceangailteach de réir dlí a cheiliúradh in Éirinn, i searmanas sibhialta, saolta nó reiligiúnach, atá aitheanta de réir an dlí sibhialta chomh maith mar chonradh sibhialta.

Tá an foras a bhfuil an pósadh faoina gcoimirce freagrach as feiliúnacht an ionaid a roghnaíonn tú do shearmanas reiligiúnach nó saolta an phósta. Déantar searmanais an phósta sibhialta a thionól in Oifig Chláraithe nó, ón Samhain 2007, in ionad ar bith, chomh fada agus a bhfuil an t-ionad ceadaithe ag an gCláraitheoir. Caithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an gCláraitheoir ionas gur féidir an t-ionad a scrúdú.

Do mhóideanna pósta a athnuachan

De réir dlí in Éirinn, ní féidir le duine pósadh in athuair má tá siad cheana féin pósta (fiú amháin más don duine céanna é). Ciallaíonn sé seo nach féidir leat i bhfírinne, do mhóideanna pósta a athnuachan i searmanas sibhialta in Éirinn.

Cibé ar bith, tá traidisiún fada de "bheannachtaí Eaglaise" in Éirinn. Tarlaíonn sé seo nuair a bhíonn daoine Éireannacha pósta i searmanais shibhialta thar lear, agus bíonn siad pósta i searmanas reiligiúnach an chéad uair eile a fhilleann siad ar an mbaile. Uaireanta, faigheann daoine atá cónaí in Éirinn an pósadh beannaithe i searmanas reiligiúnach, mar chomóradh ar cheiliúradh nó imeacht speisialta.

Déan teagmháil le duine oiriúnach áitiúil den chléir, agus ba chóir go mbeidís ábalta tú a chur i dteagmháil le comhghleacaí in Éirinn. Má chónaíonn tú in Éirinn agus más maith leat do phósadh a bheith beannaithe, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le duine den chléir áitiúil.
Page edited: 7 February 2013