Searmanais an phósta sibhialta

Réamhrá

Tar éis thosach Choda 6 den Acht um Chlárú Sibhialta 2004 ar an 5 Samhain 2007, chun pósadh go dleathach, tá sé de dhíth ort Foirm Chláraithe Pósta (FCP) a fháil ón gCláraitheoir, agus caithfidh duine ar bith atá ag sollúnú do phósadh a bheith ar Chlár na Sollúnóirí (pdf). Eisíonn an Cláraitheoir an FCP nuair a thugann tú fógra 3 mhí don Chláraitheoir.

Tá sé indéanta anois pósadh trí shearmanas sibhialta in Oifig Chláraitheoir na bPóstaí Sibhialta nó in ionad eile atá ceadaithe ag an gCláraitheoir.

Rialacha

Má tá tú ag pósadh trí shearmanas sibhialta in Oifig Chláraithe nó áit cheadaithe eile, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Cláraitheoir na bPóstaí Sibhialta don dúiche ina bhfuil sé beartaithe agat pósadh, chun faisnéis a fháil maidir leis an gceist a bhogadh ar aghaidh. Níl chaithfidh tú bheith i do chónaí sa dúiche ina bhfuil tú ag iarraidh pósadh.

Chomh maith le searmanas an phósta sibhialta agat a eagrú, caithfidh tú fógra 3 mhí a thabhairt do Chláraitheoir. Ní gá go mbeadh an Cláraitheoir céanna i gceist.

Ionad

Is féidir searmanas sibhialta a thionól san Oifig Chláraithe nó in ionad eile atá ceadaithe ag an gCláraitheoir. Ní foláir nó go mbeidh Cláraitheoir ar fáil chun an pósadh a shollúnú.

Más mian leat a bheith pósta in ionad lasmuigh den Oifig Chláraithe, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Chláraithe don dúiche ina bhfuil an t-ionad lonnaithe, ionas gur féidir socruithe a dhéanamh chun an t-ionad a cheadú. D'fhéadfadh an Cláraitheoir an t-ionad a scrúdú sa chás seo.

De réir na reachtaíochta, ní mór don áit a bhfuil an sollúnú ar bun a bheith oscailte don phobal. Leasaigh an tAcht um Chlárú Sibhialta (Leasú) 2014 an reachtaíocht go shoiléiriú ar áit atá ar oscailt don phobal. Tá sé:

  • Foirgneamh atá oscailte don phobal nó
  • Clós, gairdín, clós, réimse nó píosa talún atá oscailte don phobal agus tá sé in aice le agus a theachtar de ghnáth leis an bhfoirgneamh atá ar oscailt don phobal

treoirlínte na n-ionad pósta ar fáil ó láithreán gréasáin an Phríomh-Chláraitheora. Chun cinntiú go bhfuil an t-ionad ceadaithe in am don phósadh, ba chóir duit an cead a eagrú tamall maith sula dtugann tú fógra don Chláraitheoir.

Gearrtar táille bhreise do shearmanas sibhialta a thionóltar in ionad lasmuigh den Oifig Chláraithe.

Foirm Chláraithe Pósta

Ma dhéanann tú na riachtanais fógartha 3 mhí a chomhlíonadh agus nach bhfuil aon bhac pósta i gceist, eiseoidh an Cláraitheoir Foirm Chláraithe Pósta (FCP) a thabharfaidh cead pósta duit. Ba chóir duit FCP a thabhairt don Chláraitheoir a dhéanfaidh an pósadh a shollúnú roimh an tsearmanais phósta.

Díreach tar éis an tsearmanais phósta, caithfidh FCP a beith sínithe agat féin, ag do chéile, ag an mbeirt fhinné agus ag an gCláraitheoir. Déanfaidh an Cláraitheoir an pósadh a chlárú chomh luath agus is féidir tar éis an phósta.

Searmanas an Phósta

Is é an Cláraitheoir, atá ar Chlár na Sollúnóirí, a dhéanann searmanas an phósta a shollúnú. Caithfidh an searmanas tarlú i láthair beirt fhinné atá 18 bliana d'aois nó os a chionn. Le linn an tsearmanais, caithfidh tú féin agus do chéile bheartaithe dhá dhearbhú a thabhairt:

  • Nach bhfuil aon bhac pósta ar eolas agat
  • Go nglacann sibh a chéile mar fhear céile/bean chéile/céile

Seirbhísí Ateangaireachta

Mura bhfuil dóthain tuisceana agat féin, ag an gcéile beartaithe, nó ag ceachtar den dá fhinné ar an teanga in bhfuil an searmanas á thionól, caithfear seirbhísí ateangaire a sholáthar. Is tusa atá freagrach as na seirbhísí a sholáthar.

Rátaí

Níl ghearrtar aon táillí breise i leith searmanais shibialta a thionóltar in ionaid lasmuigh d'Oifigí Cláraithe.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Tá fáil ar liosta Cláraitheoirí anseo. Is féidir leat leabhar coinne a dhéanamh le Cláraitheoir ar líne ag crsappointments.ie. Tá fáil ar shonraí teagmhála i gcomhair do Chláraitheoir áitiúil ó d'Oifig Sláinte Áitiúil i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Page edited: 7 June 2017