Tusla - an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Eolas

Is í Tusla - an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach - ná eagraíocht reachtúil a bunaíodh i mí Eanáir 2014 faoin Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013. Faoi Alt 8 den Acht, ceanglaítear uirthi:

  • Tacú leis an bhforbairt, leis an leas agus leis an gcosaint leanaí agus iad a chur chun cinn, agus
  • Tacú leis an bhfeidhmiú éifeachtach teaghlach agus é a spreagadh

Ina theannta sin, cuireann sí faisnéis agus comhairle ar fáil don Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige maidir le cúrsaí a bhaineann le réimsí freagrachta na gníomhaireachta.

Seirbhísí

Ghlac Tusla freagracht as an raon seirbhísí seo a leanas:

  • Seirbhísí leasa agus cosanta leanaí a d’fheidhmigh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte roimhe sin (seirbhísí tacaíochta teaghlaigh san áireamh)
  • Na seirbhísí a chuir an iarGhníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh ar fáil roimhe sin
  • Na seirbhísí a chuir an t-iarBhord Náisiúnta um Leas Oideachas ar fáil roimhe sin
  • Seirbhísí cigireachta réamhscoile
  • Seirbhísí um fhoréigean teaghlaigh, gnéasach agus bunaithe ar inscne
  • Seirbhísí a bhaineann leis an leas síceolaíoch leanaí

Tá faisnéis faoi na seirbhísí a sholáthraíonn sí ar fáil ar a láithreán Gréasáin tusla.ie.

Teagmháil

Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Brunel Tógála
Heuston Ráithe Theas
Baile Átha Cliath 8
Éire

Teil:(01) 771 8500
Láithreán Gréasáin: http://www.tusla.ie/
R-phost: info@tusla.ie

Page edited: 19 May 2014