Máithreacht ionaid agus lánúineacha den ghnéas céanna

Eolas

Tarlaíonn máithreacht ionaid nuair a ghlacann bean le bheith inseamhnaithe go saorga nó le suth a aistriú go dtí a broinn chun go n-éireodh sí torrach. Iompraíonn sí an leanbh ansin go téarma agus é ar intinn aici caomhnadh an linbh a thabhairt don duine/lánúin lena ndearna sí an socrú.

Go traidisiúnta, is í an mháthair ionaid máthair nádúrtha an linbh go dlíthiúil agus is í caomhnóir an linbh í. Ní cheadaítear uchtáil phríobháideach in Éirinn, agus tá cosc ar thuismitheoir linbh glacadh le íocaíocht ar leanbh a thabhairt suas le n-uchtú. Caithfear uchtú an linbh a dhéanamh tríd an Údarás Uchtála agus níl aon ráthaíocht ann go dtabharfar an leanbh a rugadh do mháthair ionaid, ar láimh don athair.

Go teoiriciúil, is féidir le fear speirm a dheonadh chun go bhféadfadh an mháthair ionaid an leanbh a ghabhadh (chomh fada agus nár íoc sé í). D'fhéadfadh sé ansin iarratas a dhéanamh chun a leanbh a uchtú. Bhreithneodh an Údarás Uchtála leas an linbh, nuair a bhíonn sé ag déanamh an chinneadh.

Léigh níos mó faoi nósanna imeachta glactha in Éirinn agus idir-tír uchtuithe.

Page edited: 4 July 2013