Na cearta atá ag lánúineacha comhchónaithe

Eolas

Sainítear comhchónaitheoirí san Acht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí, 2010 mar bheirt daoine fásta comhghnéis nó den ghnéas eile:

  • Nach bhfuil pósta lena chéile, agus
  • Nach bhfuil i bpáirtnéireacht shibhialta chláraithe, agus
  • Nach bhfuil gaolta lena chéile laistigh de theorainneacha toirmiscthe caidrimh (is é sin go bunúsach, caidreamh nach mbeidís incháilithe chun iad féin a phósadh), agus
  • Atá ag cónaí lena chéile i gcaidreamh tiomnaithe agus dlúth

Níl na cearta agus na dualgais dlí chéanna ag comhchónaitheoirí (lanúineacha comhchónaithe) agus atá ag lanúineacha pósta nó ag páirtnéireachtaí sibhialta. Agus aird ar an aithint theoranta dhlíthiúil i leith do chaidrimh, is léir go mbeidh roinnt impleachtaí suntasacha aige seo ar chodanna ar leith de bhur saol.

Tá sé de chuspóir, sa mhír seo, chun treoir a thabhairt duit maidir leis na saincheisteanna éagsúla a bhaineann le bheith i gcaidreamh comhchónaithe in Éirinn. Tabharfar faisnéis duit faoi chearta agus faoi theidlíochtaí comhchónaitheoirí i réimse limistéar, ar nós:

Page edited: 24 May 2016