Altramú agus lánúineacha comhchónaithe

Eolas

Nuair a theastaíonn cúram nó cosaint ó leanbh, nó nuair nach féidir leo cónaí lena dteaghlach féin ar bhonn gearrthéarmach nó fadtéarmach, féadfaidh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla) iad a thógáil isteach faoi chúram. D’fhéadfadh breoiteacht sa teaghlach, bás tuismitheora, faillí, drochíde a imirt nó foréigean sa bhaile bheith ina chúis leis an leanbh a thógáil isteach faoi chúram. Corruair, d’fhéadfadh cúis gheilleagrach bheith leis, ar nós dífhostaíochta.

Déanfaidh Tusla cinneadh ar an saghas cúraim ar cheart tabhairt don leanbh, agus aird ar “leas is fearr” an linbh. Ceann de na roghanna atá ar fáil do Tusla ná an leanbh a thabhairt do thuismitheoir altrama nó do theaghlach altrama. Duine atá i gceist le tuismitheoir altrama a thugann aire don leanbh ar son Tusla.

Rialacha

Féadtar daoine óga a fhad le 18 mbliana d’aois a altramú.

Féadfaidh aon duine nó teaghlach iarratas a dhéanamh ar Tusla go ndéanfar measúnú orthu mar thuismitheoir nó mar theaghlach altrama. Ní gá duit bheith pósta chun bheith i do thuismitheoir. D'fhéadfá fiú bheith mar dhuine singil, lánúin chomhchónaithe nó chomhghnéis nó páirtnéirí sibhialta. Ní mór go mbeifeá in ann cóiríocht leordhóthanach agus oiriúnach a chur ar fáil don leanbh altrama. Táimid ar an ngannchuid i dtaobh tuismitheoirí altrama agus fáiltítear i gcónaí iarratais nua agus fiosrúcháin.

Déanann Tusla oibreoir sóisialta a shannadh le tabhairt faoi mheasúnú ar d’oiriúnacht. Áirítear leis na measúnuithe seo casadh le gach duine den teaghlach (go háirithe na tuismitheoirí altrama) thar cúpla mí. Ina theannta sin, teastóidh teistiméireachtaí, imréiteach slándála an Gharda Síochána mar chuid den phróiseas seo. Déantar gach iarracht lena chinntiú go bhfuil iad siúd a roghnaítear bheith ina gcúramóirí altrama oiriúnach.

Féadfaidh tú faisnéis níos sonraí a léamh faoi na saghsanna cúram altrama, rialacha, etc. inár ndoiciméad maidir le haltramú in Éirinn.

Page edited: 12 March 2014