Seirbhísí torthúlachta agus lánúineacha comhchónaithe

Eolas

roinnt cinéalácha difríúla seirbhísí torthúlachta ar fáil, ina measc inseamhnú saorga agus toirchiú in-vitreach. Cuid 3 d'Acht na Leanaí agus Caidrimh Theaghlaigh 2015 reachtaíocht don atáirgeadh daonna deontóir-cúnamh, ach nár cuireadh tús go fóill. Tá an cleachtas míochaine maidir le Seirbhísí Atáirgthe Dhaonna Chuidithe á rialú ag treoirlínte eisithe ag Comhairle na nDochtúirí Leighis (pdf).

Tá seirbhísí torthúlachta ar fáil go ginearálta do iarrathóirí atá i "ngaol seasmhach". Glactar go gciallaíonn sé seo lánúineacha heitrighnéasacha atá pósta agus nach bhfuil pósta. I gcleachtas, is gnách go ndiúltaíonn clinicí chun síolrú cuidithe a chur ar fáil do lánúineacha comhchónaithe comhghnéis. Ní dhearna cúirt in Éirinn an cinneadh go fóill arb ionann an diúltú seo agus leithcheal ar bhonn claonadh gnéis faoin Acht um Stádas Comhionann, 2000 nó faoin Acht Comhionannais, 2004.

Teagmháil

Tacaíocht Infertility Náisiúnta agus Grúpa Faisnéise (NISIG)

Bosca Poist 131
An Tóchar
Corcaigh
Éire

Teil:087 797 5058
Láithreán Gréasáin: http://nisig.com/
R-phost: nisigireland@gmail.com

Page edited: 17 May 2016