Uchtáil agus lánúineacha comhchónaithe

Réamhrá

Ceadaítear san Acht Uchtála (Leasú), 2017 d’aon lánúin a chomhchónaíonn le chéile ar feadh 3 bliana, ar a laghad, nó atá i bpáirtnéireacht shibhialta chun iarratas a dhéanamh ar leanbh a uchtáil.

Foráiltear san Acht, chomh maith, do leastuismitheoir chun glacadh le leanbh a bpáirtnéara fad a choimeádann a bpáirtnéir a gcearta tuismitheora.

Rialacha

Is féidir le haon lánúin a chónaíonn le chéile i bpáirtnéireacht shibhialta, nó a chomhchónaíonn le chéile i gcaidreamh ar feadh 3 bliana, ar a laghad, chun iarratas a dhéanamh ar leanbh a uchtáil.

Roimhe seo, níorbh fhéidir ach le lánúineacha pósta cur isteach ar leanbh a chomhuchtáil. Bhí duine amháin ábalta leanbh a uchtáil ach ní raibh aon chearta dlíthiúla ag a bpáirtnéir, áfach, maidir leis an leanbh, mura raibh siad pósta.

Uchtú ag leastuismitheoir

Aistríonn uchtáil cearta agus freagrachtaí tuismitheora ó na buntuismitheoirí chuig na tuismitheoirí uchtála.

Faoin Acht Uchtála (Leasú), 2017, is féidir le duine iarratas a dhéanamh chun leanbh a bpáirtnéara a uchtáil. Is féidir lena bpáirtnéir toiliú a thabhairt don uchtáil agus a gceart agus freagrachtaí tuismitheora a choimeád fós féin – agus iad a roinnt lena bpáirtnéir i ndiaidh go ndéantar an uchtáil. Caithfidh gur chónaigh an leanbh lena dtuismitheoir agus leastuismitheoir ionchasach le chéile ar feadh 2 bhliain, ar a laghad.

Roimhe seo, dá mba mhian leat leanbh do pháirtnéara a uchtáil, bheadh ar do pháirtnéir iarratas a dhéanamh, chomh maith, agus d’uchtálfaidís an leanbh mar lánúin.

Toiliú

Nuair a bhíonn leanbh á uchtáil, tá riachtanas ann go rachfaí i gcomhairle leis an athair breithe. Má tá an t-athair breithe ina chaomhnóir, ní mór a thoiliú a fháil. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a léamh faoi uchtú agus faoi thoiliú anseo.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá breis faisnéise faoi uchtáil is ar fáil ó do oifig áitiúil uchtála de chuid na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Údarás Uchtála na hÉireann

Teach Shelbourne
Bóthar Shelbourne
Droichead na Dothra
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:(01) 230 9300
Láithreán Gréasáin: https://www.aai.gov.ie/
Contact Form: https://www.aai.gov.ie/contact-us.html

Page edited: 23 August 2018