Uchtáil agus lánúineacha comhchónaithe

Eolas

Níl aon aitheantas tugtha don teaghlach neamhphósta faoi Bhunreacht na hÉireann agus níl na cearta agus oibleagáidí dlíthiúla céanna aige agus atá ag teaghlach atá bunaithe ar phósta.

Faoin Acht Uchtála 2010, is le lánúineacha pósta, athair nó máthair an linbh, gaol leis an leanbh, leanbh a uchtú. I gcásanna sonracha, féadfaidh Údarás Uchtála na hÉireann cinneadh a dhéanamh go mbeadh sé inmhianaithe go bhféadfadh duine éigin eile an leanbh a uchtú.

Rialacha

Ní féidir le lánúineacha neamhphósta leanbh a chomhuchtú. Ní féidir leo an leanbh a chomhuchtú ach amháin nuair atá siad pósta agus ina gcónaí le chéile. Cuireann an riail seo cosc ar lánúineacha neamhphósta leanbh a chomhuchtú fiú amháin más tuismitheoir bitheolaíoch nó dlíthiúil an linbh duine acu. Níl moltaí ar bith ann go n-athrófar an dlí uchtála in Éirinn le cead a thabhairt do lánúineacha neamhphósta leanbh a uchtú.

De réir na reachtaíochta uchtála, is féidir le duine singil uchtú a dhéanamh má mheasann an tÚdarás Uchtála go bhfuil sé inmhianaithe agus ní foláir dó leas an linbh a ghlacadh mar an gcéad ní agus an ní is tábhachtaí. Ciallaíonn seo, má bhíonn tú i do chónaí le páirtí comhghnéis nó malairtghnéis, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an Údarás chun leanbh a uchtú as do stuaim féin agus tú ag dréim leis an leanbh a thógáil aníos le do pháirtí. Bíodh sin mar atá, ní bheadh cearta dlíthiúla ar bith ag do pháirtí maidir leis an leanbh. Cé go bhfuil tú i gcaidreamh, ní bhaineann tábhacht leis seo ach amháin nuair a bhíonn na cúinsí á measúnú a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do leas an linbh.

Chun uchtáil choigríche a bheith aitheanta in Éirinn, caithfidh sí cloí le sainmhíniú na huchtála faoi mar a shonraítear é i ndlí na hÉireann. Ciallaíonn sin go mbeidh an riail i gceist nach bhféadfaidh ach lánúineacha pósta comhuchtú a dhéanamh.

Uchtú ag leastuismitheoir

Tagraíonn uchtú ag leastuismitheoir uchtú linbh ag an máthair bhreithe (de ghnáth) agus a fear céile, nach athair breithe an linbh é. Dá ndéanfadh a fear céile amháin an leanbh a uchtú, chaillfeadh sí a cuid cearta agus freagrachtaí maidir leis an leanbh agus ní bheadh sí mar chaomhnóir an linbh a thuilleadh. Mar a luadh cheana, ní mór dóibh bheith pósta lena chéile má tá an bheirt acu in ann uchtú. Beidh siad beirt ina dtuismitheoirí uchtaíocha ansin. Is féidir leat faisnéis a fháil faoin leastuimitheoir uchtála ar láithreán gréasáin Údarás Uchtála na hÉireann.

Toiliú

Nuair a bhíonn leanbh á uchtáil, tá riachtanas ann go rachfaí i gcomhairle leis an athair breithe. Má tá an t-athair breithe ina chaomhnóir, ní mór a thoiliú a fháil. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a léamh faoi uchtú agus faoi thoiliú anseo.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi uchtáil ó an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Údarás Uchtála na hÉireann

Teach Shelbourne
Bóthar Shelbourne
Droichead na Dothra
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:(01) 230 9300
Láithreán Gréasáin: https://www.aai.gov.ie/
Contact Form: https://www.aai.gov.ie/contact-us.html

Page edited: 12 March 2014