An chaoi a n-athraíonn páirtnéireacht shibhialta do stádas dlíthiúil

Eolas

Conradh atá ina cheanglas dlíthiúil is ea páirtnéireacht shibhialta agus bíonn sí ina húdar le go leor iarmhairtí fadiarmhartacha dlíthiúla atá cosúil leis na hiarmhairtí a bhaineann le pósadh, den chuid is mó.

Athraíonn páirtnéireacht shibhialta do theidlíochtaí agus d’oibleagáidí i ndáil le:

Cúinsí eile de pháirtnéireacht shibhialta

Dliteanas sibhialta: d’fhéadfaí go bhfuil páirtnéir sibhialta in ann agair mar gheall ar bhás éagórach a p(h)áirtnéir sibhialta, áit ar chúis a b(h)áis neamart nó éagóir dhuine eile agus a raibh gortú nó anbhuain meabhrach ar an marthanóir mar thoradh air.

Meabhairshláinte: is féidir le páirtnéir sibhialta cur isteach ar iontráil ainneonach chuig institiúid shiciatrach do pháirtnéir sibhialta a bhfuil galar intinne air (ar choinníoll nach bhfuil na páirtithe scartha agus ar choinníoll nach bhfuil sé ina ábhár d’iarratas faoi na hAchtanna um Fhoréigin Baile).

Cumhacht aturnae: caithfear páirtnéir sibhialta a bheith curtha ar an eolas faoi chlárú cumhacht aturnae seasmhach. Ar an gcaoi chéanna, scoirtear bailíocht chumhacht aturnae seasmach i bhfábhar pháirtnéir sibhialta má dhíscaoiltear an pháirtnéireacht nó tá ordú sábháilteachta nó urchoisc in aghaidh an pháirtnéir sibhialta.

Aighnis réadmhaoine: féadfaidh páirtnéir sibhialta cur isteach chuig na cúirteanna do chinneadh i ndáil le haighnis faoi réadmhaoin idir é agus a p(h)áirtnéir.

Tionóntachtaí: Faoin Acht Tionóntachtaí Cónaitheacha 2004 féadfaidh páirtnéir sibhialta teacht i gcomharbacht ar thionóntacht ar bhás a p(h)áirtnéara.

Iar-chéilí a d’iontráil i bpáirtnéireachtaí sibhialta

Chaill iar-chéilí a d’iontráil i bpáirtnéireachtaí sibhialta a stádas mar iar-chéilí, go héifeachtach. Faoin reachtaíocht cholscartha, tá an ceart ag iar-chéilí chun iarratas a dhéanamh ar na cúirteanna ar orduithe cothabhála agus maoine. A luaithe a d’iontráil siad i bpáirtnéireacht shibhialta, áfach, tháinig athrú air seo. Chuaigh orduithe cothabhála agus orduithe coigeartaithe pinsin i bhfabhar iar-chéile as feidhm má d'iontráil an chéile sin i bpáirtéireacht shibhialta. Ní féidir ordú coigeartaithe maoine a dhéanamh ar mhaithe le hiar-chéile má chláraigh an céile sin i bpáirtnéireacht shibhialta.

Page edited: 20 May 2016